Wysokiński Ludwik TW „Adam”

Ludwik Wysokiński s. Rudolfa ur. 16.10.1951 r., TW ps. „Adam” nr rej. WUSW Siedlce 6820/1984, akta zniszczone przez SB.

Ludwik Wysokiński został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 19.08.1983 roku pod nr 6820. Brak jest oznaczenia w jakim charakterze został zarejestrowany. 09.08.1984 r. został zarejestrowany jako tajny współpracownik ps. „Adam”. Jednostką rejestrującą był SB RUSW Łuków pion III.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się że:

TW „Adam” nr 6820 pozyskany 2.08.1984 r.

Materiał obciążający stanowił wniosek o ukaranie do Kolegium do Spraw Wykroczeń za kierowanie pojazdem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

W kierunkowym planie przewidziano wykorzystanie go do zabezpieczenia dopływu informacji ze środowiska kultury i sztuki. Przewidziano również wszechstronne wykorzystanie TW po innych zagadnieniach.

Otrzymuje zadania ogólne dot. Sytuacji w zakładzie pracy, komentarzy na temat zaistniałych wydarzeń oraz innych problemów występujących w miejscu pracy i zamieszkania. Realizuje otrzymane zadania. Informacje przekazuje na piśmie. Są one uzupełniane ustnie na spotkaniach. Uzyskane informacje wykorzystywane są do rozpoznanie ochranianego środowiska oraz do sporządzania dziennych informacji sytuacyjnych. Spotkania odbywają się w samochodzie prywatnym poza Łukowem. (…)

(IPN Lu 0426/211 k. 183)

Akta TW ps. „Adam” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Adam” 09.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie ze względu na nieprzydatność operacyjną”.

Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Jaka jest suma 8 i 6?