Certa Jerzy TW Wiesiek

Certa Jerzy s. Henryka ur. 30.07.1954 IPN Lu 00425/18 TW ps. „Wiesiek” nr rej. 32127 kontrwywiad wojskowy Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 03.04.1975 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wiesiek”. Współpraca została zakończona 06.10.1976 roku w związku z przejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 13 dokumentów odnoszących się do jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 5 plus 8.