Deniszewski Stefan inf. „Kraska”

Deniszewski (Dupcia) Stefan s. Władysława ur. 18.12.1929 r. IPN Lu 00419/230 informator ps. „Kraska” Sterdyń pow. Sokołów Podlaski
Mieszkaniec miejscowości Sterdyń pow. Sokołów Podlaski. Pochodzenie chłopskie. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Z zawodu rolnik. Członek ZMP. Od 1949 roku pracował na stanowisku listonosza wiejskiego w miejscowości Sterdyń. 26.06.1950 r. został powołany do wojsk przez WKR Sokołów Podlaski. 10.VIII. 1950 roku podczas odbywania służby wojskowej w 11 pułku KBW został zwerbowany do współpracy z Informacją Wojskową. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy obierając sobie pseudonim konspiracyjny „Kraska”.

W raporcie z dnia 21 XII 1953 roku wystawionym do szefa P.U.B.P. w Sokołowie Podlaskim przez referenta tegoż Urzędu (nazwisko nieczytelne) możemy przeczytać między innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

Po przejęciu na łączność inf. ps. „Kraska” zwerbowanego w K.B.W. 10.VIII.1950 r. Otrzymałem na kontakt w/w gdzie nawiązałem z nim 30.X.53 r. który to zgodził się na współpracę lecz nie ma możliwości rozpoznawania wrogiego środowiska ponieważ jest listonoszem i obsługuje trzy gromady więc może dać tylko o zewnętrznych nastrojach ludności a nie o środowisku. Następnie odbyłem 3 spotkania gdzie dał doniesienia treści informacyjnej nie nadające wrogiej działalności. Uważam że w/w inf. nie może nam dać konkretnych faktów ze strony wrogiego elementu.

W archiwach IPN znajdują się 23 dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/230 Deniszewski Stefan informator ps. „Kraska” - zobowiązanie do współpracy z UB (0,8 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

  • IPN Lu 00419/230 Teczka personalna informatora pseudonim "Kraska" prowadzona przez Wydział Informacji 11 Pułku KBW/PUBP w Sokołowie Podlaskim w latach 1950-1953. Materiały dotyczące: Stefan Deniszewski, inne nazwiska: Dupcia, imię ojca: Władysław, ur. 18-12-1929 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 8 i 6?