Bekier Józef TW Kazimierz

Bekier Józef s. Jana ur. 17.09.1950 IPN Lu 00414/674 i IPN Lu 00419/1597 TW ps. „Kazimierz” nr rej. 7302 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Zatrudniony w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „Mostostal” Siedlce na stanowisku z-cy kierownika Działu Zaopatrzenia. Do współpracy pozyskał go na zasadzie materiałów kompromitujących 14.09.1984 roku por. Janusz Jędrych st. insp. Wydz. V KW MO Siedlce. Współpracę z SB podjął w zamian za zwrot utraconego prawa jazdy i odstąpienie od ukarania go przez kolegium ds. wykroczeń za jazdę w stanie nietrzeźwym. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy i przyjął pseudonim konspiracyjny „Kazimierz”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Konstrukcja” (operacyjna ochrona Mostostalu) ”. Do 5.10.1985 r. odbyto z TW 7 spotkań. Od 19.12.1985 r. zaczął unikać spotkań. Ostatecznie współpracę z nim zakończono 8.12.1989 r. z powodu odmowy dalszej współpracy a jego akta złożono w archiwum WZO Sekcja „C” WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy był raz wynagrodzony nagrodą rzeczową w postaci suszarki do zdjęć i wężykiem do aparatu fotograficznego o wartość 2000 zł.

W archiwach IPN znajduje się 111 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1597 Bekier Józef TW ps. Kazimierz - pokwitowanie odbioru prawa jazdy, zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. (0,9 MiB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7302/1984

 

  • IPN Lu 00414/674/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kazimierz", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1984-1989, dotycząca: Józef Bekier, imię ojca: Jan, ur. 17-09-1950 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/674/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kazimierz", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1984-1989, dotycząca: Józef Bekier, imię ojca: Jan, ur. 17-09-1950 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1597 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kazimierz", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1984-1989, dotycząca: Józef Bekier, imię ojca: Jan, ur. 17-09-1950 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1597 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Kazimierz", prowadzona przez Wydział V WUSW w Siedlcach w latach 1984-1989, dotycząca: Józef Bekier, imię ojca: Jan, ur. 17-09-1950 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 9 i 9.