Budny Piotr inf. „Słońce”

Budny Piotr Paweł s. Jana ur. 05.07.1911 r. IPN Lu 00419/344 inf. ps. „Słońce” Mrozy pow. Mińsk Mazowiecki

Zamieszkały w Mrozach gm. Kuflew pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 5 klas szkoły powszechnej. Robotnik w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Mrozach a następnie w akumulatorowni PKP Warszawa Grochów. Do współpracy z organami bezpieczeństwa zwerbował go 24.02.1949 roku st. ref. IV-go Ref. PUBP w Mińsku Mazowieckim ppor. T. Chmielewski. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Słońce”. Współpracę z nim PUBP w Mińsku Mazowieckim zakończył 18.01.1951 roku z powodu zmiany miejsca pracy i zamieszkania. Jego teczka personalna i teczka pracy została przekazany do Wydz. II WUBP w Warszawie. 01.1952 r. podjął współpracę z WUBP w Warszawie. W jego charakterystyce pracy datowanej na 06.04.1954 roku napisano, że jako jedyny informator na akumulatorowni jest im niezbędny. 10.08.1954 r. został wyeliminowany z czynnej sieci informatorów a jego akta przekazano do archiwum Wydz. I Departamentu II MBP w Warszawie.

W archiwach IPN znajduje się 19 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/344 Budny Piotr inf. ps. Słońce - raport o sankcjonowaniu kandydata na werbunek w charakterze informatora Budny Jan, zobowiązanie do zachowania ścisłej tajemnicy, zobowiązanie do współpracy z UB (2,1 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUBP Warszawa/1952, PUBP Mińsk Mazowiecki/1949

  • IPN Lu 00419/344 Teczka personalna informatora pseudonim "Słońce" prowadzona przez PUBP w Mińsku Mazowieckim / Wydział VIII WUBP w Warszawie w latach 1949-1954, dotycząca: Piotr Paweł Budny, imię ojca: Jan, ur. 29-05-1911 / 05-07-1911 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 8 i 5?