Lewandowski Leszek TW „Robert”

Lewandowski Leszek s. Stanisława ur. 10.01.1960 r. IPN Lu 00415/233 TW ps. „Robert” nr rej. 1695 kontrwywiad wojskowy Łochów

Mieszkaniec Łochowa. Wykształcenie średnie techniczne. Z zawodu monter instalacji sanitarnych. Pozyskany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym 20.10.1981 r. podczas odbywania służby wojskowej w JW MSW w Warszawie. Do współpracy zwerbował go ppłk. Jabłoński Wiesław st. oficer Oddziału JW MSW w Warszawie. Współpracę zakończono 08.04.1983 r. w związku z przejściem do rezerwy. W momencie zakończenia współpracy z kontrwywiadem wojskowym nie wyraził zgody na podjęcie współpracy z innymi organami.

W archiwach IPN zachowało się 8 mikrofilmów z dokumentami odnoszącymi się do jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Przejdź do następnej notki

Komentarze


Jaka jest suma 3 i 1?