Bareja Władysław inf. Antoś

Bareja Władysław s. Piotra ur. 18.08.1923 r. IPN Lu 00419/373 inf. ps. „Antoś” informacja wojskowa Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Do współpracy z Informacją Wojskową został zwerbowany 31.11.1946 r. podczas odbywania służby wojskowej. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy następującej treści: (pisownia oryginalna)

Zobowiązanie

Ja kpr. Bareja Władysław s. Piotra zobowiązuję się dobrowolnie dopomagać Organom Informacji W.P. w ujawnianiu wrogich elementów działających ma szkodę Demokr. Państwa Polskiego oraz demaskować agentów obcego wywiadu. Jak również członków wrogich podziemnych organizacji.

Współpracę z Organami Inform. zachowam w ścisłej tajemnicy nawet przed najbliższą rodziną. Za zdradę Organów Inform. Oraz za rozgłaszanie swej współpracy jestem uprzedzony.

Materjały podawane przezemnie podpisywał będę pseudonimem „Antoś”.

Bareja Władysław

Sanok 31-XI-1946

Zobowiązanie przyjął Oficer Informacji 32 pp. por. (podpis nieczytelny)

W jego charakterystyce 10 III 1947 r. przez por. (nazwisko nieczytelne) oficera Informacji 32 pp. czytamy:

Ściśle tajne

Charakterystyka

na t. informatora „Antoś”

Informator „Antoś” za stosunkowo krótki okres swej współpracy wykazał dużą chęć i zainteresowanie, ostatnio na skutek jego pobytu w szpitalu łączność z nim została zerwana.

Sanok dnia 10.III.1947 r.

Oficer Informacji 32 pp. (podpis nieczytelny)

W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/373 Bareja Władysław inf. ps. Antoś - zobowiązanie do współpracy z UB, charakterystyka informatora „Antoś” (0,3 MB)

Komentarze


Prosimy dodać 3 i 4.