Bareja Tadeusz TW Mościcki

Bareja Tadeusz s. Władysława ur. 27.10.1950 r. IPN Lu 00414/587 TW ps. „Mościcki” nr rej. 5881 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne. Pracownik Wojewódzkiego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych na stanowisku specjalisty ds. modernizacyjnych. Następnie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Mościbrodach na stanowisku kierownika produkcji. Do współpracy z SB został pozyskany 25.03.1987 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Rola” oraz informacji o charakterze politycznym komentarzy społeczeństwa dotyczące sytuacji ekonomiczno-politycznej w kraju. W jego charakterystyce wystawionej 26.09.1989 roku przez insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach chor. A. Przybosia możemy przeczytać:

Podczas dotychczasowej współpracy odbyto z tw 9 spotkań w tym 4 podczas których tw nie przekazał informacji mających znaczenie operacyjne. Kilkukrotnie tw nie przychodził na umówione spotkanie tłumacząc to brakiem czasu. Podawane informacje podczas spotkań nie miały większego znaczenia operacyjnego. Były to informacje ogólne dotyczące funkcjonowania spółdzielni. Spotkania z tw odbywały się do chwili jego zatrudnienia w RSP Mościbrody to jest do dnia 29.08.88 r. Po zwolnieniu się z RSP tw ps. „Mościcki” zajmuje się produkcją ogrodniczą (folia, szklarnia) na działce przydomowej. Podczas prób nawiązywania kontaktów telefonicznych i umówienia na spotkanie tw odmawiał spotkania. Przypadkowe spotkania z tw nie przynosiły oczekiwanych rezultatów i tw stwierdził iż nie widzi szans dalszej współpracy. Podczas przypadkowego spotkania 10.05.89 r. tw stwierdził iż nie posiada żadnych informacji i nie widzi dalszego celu odbywania spotkań i dalszej współpracy. Oceniając dotychczasową współprace z tw „Mościcki” należy stwierdzić iż w/w nie posiada możliwości uzyskania informacji pozostających w zainteresowaniu SB I MO. Podpisał insp. Wydz. II A. Przyboś

W archiwach IPN zachowały się 44 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 5881/1981

 

  • IPN Lu 00414/587/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Mościcki", prowadzona przez Wydział IV/VI KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Tadeusz Bareja, imię ojca: Władysław, ur. 27-10-1950 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/587/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Mościcki", prowadzona przez Wydział IV/VI KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Tadeusz Bareja, imię ojca: Władysław, ur. 27-10-1950 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1508 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Mościcki", prowadzona przez Wydział IV/VI KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Tadeusz Bareja, imię ojca: Władysław, ur. 27-10-1950 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1508 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Mościcki", prowadzona przez Wydział VI WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989, dotycząca: Tadeusz Bareja, imię ojca: Władysław, ur. 27-10-1950 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 2 i 6?