Borkowska Eugenia dysponent LK Lotnisko

Borkowska Eugenia c. Floriana ur. 02.10.1926 IPN Lu 00414/791 i 00419/1720 dysponent LK krypt. „Lotnisko” nr rej. 8130 Łuków

Mieszkanka Łukowa. Pochodzenie chłopskie. Rencistka. Bezpartyjna. 11 czerwca 1986 roku zawarła umowę na użyczanie swojego mieszkania we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 8 do 15 na potrzeby SB w charakterze Lokalu Kontaktowego o kryptonimie „Lotnisko” w zamian za wynagrodzenie. Wynagradzana była kwartalnie. Łącznie 12 razy na ogólną sumę 43 tys. zł. Z ramienia SB prowadził ją ppor. Cezary Miazek st. insp. SB RUSW w Łukowie. W Lokalu Kontaktowym krypt. „Lotnisko” łukowska SB spotykała się z tajnymi współpracownikami jak np.; TW „Muzyk” nr. rej. 7059, TW „Tadeusz I” nr. rej. 7141, TW „Elka” nr rej. 7185. 19.01.90 r. wystawiono wniosek o wyeliminowanie LK „Lotnisko” z sieci lokali kontaktowych w związku z tym, że właścicielka wypowiedziała 14.01.1990 r. umowę z powodu tego, że w jej mieszkaniu zamieszkał jej wnuczek.

W archiwach IPN zachowały się 42 dokumenty dotyczące jej osoby w tym własnoręcznie podpisana umowa o użyczeniu lokalu i 12 własnoręcznie napisanych pokwitowań odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1720 Borkowska Eugenia LK krypt. Lotnisko - umowa o korzystanie z mieszkania, karta wynagrodzeń i kosztów, pokwitowanie odbioru pieniędzy (1,1 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8130/1986

 

  • IPN Lu 00414/791/D Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim "Lotnisko" prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990, dotycząca: Eugenia Borkowska, imię ojca: Florian, ur. 02-10-1926 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/791/J Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim "Lotnisko" prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990, dotycząca: Eugenia Borkowska, imię ojca: Florian, ur. 02-10-1926 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1720 Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim "Lotnisko" prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990, dotycząca: Eugenia Borkowska, imię ojca: Florian, ur. 02-10-1926 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz