Czorniej Stanisław informator Krzyż

Czorniej Stanisław s. Wacława ur. 04.04.1925 IPN Lu 00419/437 informator ps. „Krzyż” Rudniki pow. Sokołów Podlaski

Mieszkaniec wsi Rudniki w powiecie Sokołów Podlaski. Do współpracy z PU BP w Sokołowie Podlaskim został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 02.10.1947 roku przez młodszego referenta UB Włodarczyka. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Krzyż”.

W archiwach IPN Znajduje się 5 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/437 Czorniej Stanisław informator ps. Krzyż - zobowiązanie do współpracy (1,4 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN Lu 00419/437 Teczka personalna informatora pseudonim "Krzyż" prowadzona PUBP Sokołów Podlaski dot. Czarniej/Czorniej Stanisław, imię ojca: Wacław, data urodzenia: 04-04-1925 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 1 i 9?