Maszkiewicz Dariusz TW Pióro

Maszkiewicz Dariusz s. Henryka ur. 23.07.1964 IPN Lu 00425/272 TW ps. „Pióro” nr rej. 17976 kontrwywiad wojskowy Kłoczew

Mieszkaniec Kłoczewa. Wykształcenie średnie o specjalności technik-ekonomista. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 07.06.1985 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Toruniu. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Pióro”. Współprace zakończono 23.06.1986 roku w związku z przejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jej osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 4 plus 7.