Marczak Krzysztof TW „Pik”

Krzysztof Marczak s. Edwarda ur. 10.09.1946 r. w Karczewie, sygn. akt: IPN Lu 00419/1464 i IPN Lu 00414/547, TW ps. „Pik” nr rej. KWMO Siedlce 6667/1983, Warszawa.

Mieszkaniec Warszawy. Pełnomocnik Przedsiębiorstwa Polonijno-Zagranicznego „Irex-Pol” w Kątach gmina Kołbiel. W przeszłości grał w piłkę w KS „Gwardia” i był na etacie funkcjonariusza MO w Komendzie Stołecznej w Warszawie. Do współpracy z SB zwerbował go ppor. Stanisław Zawadka insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach na zasadzie korzyści osobistych (między innymi SB pomagała mu w uzyskiwaniu paszportu na wyjazdy zagraniczne i uzyskania klauzuli niezwracalności paszportu czy też w odzyskaniu prawa jazdy utraconego za jazdę pod wpływem alkoholu). Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Wszystkie poczynania siedleckiej SB odnośnie TW „Pik” były w ścisłej korelacji z Departamentem II MSW w Warszawie (zachowało się wiele dokumentów potwierdzających ten fakt).

W jego charakterystyce wystawionej 13.06.1989 r. przez.st. insp. Wydz. II kpt. Stanisława Zawadkę czytamy:

C H A R A K T E R Y S T Y K A
tw ps. Pik” nr rej. 6667

Mężczyzna lat 43, wykształcenie średnie, bezpartyjny.

Do współpracy z SB pozyskany 1983.04.09 na bazie dążenia do osiągnięciu korzyści osobistych w postaci pozytywnego zaopiniowania przez WUSW jego kandydatury na stanowisko pełnomocnika. Był kontrolowany przy pomocy techniki „W”. Informacje przekazywał w formie ustnej i pisemnej. Dotyczyły one okresu wcześniejszego pobytu we Francji oraz pracy w PPZ „Irex-Pol” gdzie pełnił funkcję pełnomocnika. TW przekazywał informacje o bieżącym funkcjonowaniu firmy, osobach w niej zatrudnionych, właścicielu firmy, sytuacji w środowisku firm polonijno-zagranicznych, a także komentarze na temat bieżącej sytuacji społeczno-politycznej. Spotkania z tw odbywano w samochodzie, kawiarniach, hotelu a ostatnio na LK „Tulipan”. Nie był wynagradzany finansowo. W 1988 r. właściciel firmy zawiadomił organa ścigania o tym, że tw przywłaszczył sobie z jego firmy znaczne kwoty pieniędzy i przez nieudolne kierowanie firmą doprowadził ją na skraj bankructwa w tym samym czasie organizując sobie i urządzając własną firmę. Toczące się postępowanie potwierdza w części racje właściciela firmy, a tw bojąc się odpowiedzialności karnej zwrócił się z prośbą o udzielenie mu przez naszą służbę bliżej nieokreślonej pomocy w „załatwieniu” tej sprawy. Zagroził też ujawnieniem faktu współpracy. Biorąc pod uwagę całokształt zachowań tw uważam, że współpracę z tw należy wstrzymać.

Współpracę z TW „Pik” zakończono 19.06.1989 r. W archiwach IPN znajduje się 129 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczących Krzysztofa Marczak.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6667/1983

  • IPN Lu 00414/547/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Pik" prowadzona w latach 1983-1989 przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Krzysztof Marczak, imię ojca: Edward, ur. 10-09-1946 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/547/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Pik" prowadzona w latach 1983-1989 przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Krzysztof Marczak, imię ojca: Edward, ur. 10-09-1946 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1464 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Pik" prowadzona w latach 1983-1989 przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Krzysztof Marczak, imię ojca: Edward, ur. 10-09-1946 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1464 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Pik" prowadzona w latach 1983-1989 przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Krzysztof Marczak, imię ojca: Edward, ur. 10-09-1946 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Krzysztof Marczak Warszawa

  • teczka personalna IPN
  • Marczak Krzysztof
  • TW Warszawa
  • KWMO
  • Marczak IPN

Komentarze


Zostaw komentarz