Czarnecki Marian TW „Sarna”

Marian Czarnecki s. Stefan ur. 04.05.1930 r. w Groszkach Starych, sygn. akt: IPN Lu 00423/69, IPN Lu 00414/975 i IPN Lu 365/116, TW „Sarna” nr rej. 3415, Groszki Stare gm. Kałuszyn pow. Mińsk Mazowiecki.

Teczka pracy Mariana Czarneckiego tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa pseudonim „Sarna”
Teczka pracy TW ps. „Sarna” (Marian Czarnecki)

Mieszkaniec miejscowości Groszki. Strażnik łowiecki z koła łowieckiego Gołębiówka. Pozyskany przez SB do współpracy 6.10.1977 roku. Został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym KWMO Siedlce pod nr 3415. Przyjął pseudonim konspiracyjne „Sarna”. Oficerem prowadzącym TW był kpt. Stanisław Kozłowski a od lipca 1980 roku ppor. Janusz Chojnowski z Wydz. II KWMO w Siedlcach z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Od 29.09.1981 przejął go st. sierż. T. Lasoń a od 26.02 1984 roku mł. chor. Jan Jurzyk z WZO WUSW w Siedlcach oraz od marca 1988 r. st. chor. Zdzisław Nowak także z WZO WUSW w Siedlcach.

TW „Sarna” był wykorzystywany do inwigilacji dyplomatów z państw kapitalistycznych przyjeżdżających na polowania w obwodzie Gołębiówka. Zapisywał m.in. nr rej. samochodów będących w rejonie polowania dyplomatów, informował o przywożonym przez dyplomatów sprzęcie fotograficznym i radiowym i celu do jakiego zostaje przez nich wykorzystany, informował o pobytach, zachowaniu się i kontaktach obywateli polskich biorących udział w polowaniu wraz z dyplomatami, przeprowadzał rozpoznanie osób zamieszkałych w rejonie polowań utrzymujących kontakty z osobami z państw kapitalistycznych, informował o wypowiedziach i komentarzach ludności dot. wydarzeń politycznych i gospodarczych. Do zadań specjalnych należało w miarę zaistnienia sytuacji przeszukanie rzeczy dyplomatów.

Spotkania z funkcjonariuszami SB, tajny współpracownik „Sarna” odbywał m.in w lokalu kontaktowym kryptonim „Baza”. Funkcjonariusze siedleckiej SB byli w ścisłej korelacji z Departamentem II MSW w Warszawie. Donosy były opracowywane i wysyłane w formie meldunków operacyjnych do stanowiska kierowania Biura „B” MSW.

Za donosy był systematycznie wynagradzany. Wg. oficerów SB jest chętny do współpracy z organami Służby Bezpieczeństwa. Posiada duże możliwości w zakresie realizowania zadań stawianych mu przez Służbę Bezpieczeństwa.

Ostatnia notatka służbowa ze spotkania z TW „Sarna” pochodzi z dnia 15.01.1990 roku:

W dniu 15.01.90 odbyłem spotkanie z TW „Sarna”, na którym poinformowałem TW, że dotychczasowa współpraca zostaje przerwana ze względu na reorganizację resortu.

W archiwach IPN brakuje teczki personalnej TW „Sarna”, natomiast zachowały się dwie teczki pracy w których łącznie znajduje się 330 kart dokumentów.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy dodać 9 i 2.