Styś Andrzej TW Mietek

Styś Andrzej s. Hieronima ur. 06.09.1956 IPN Lu 00425/90 TW ps. „Mietek” nr rej. 40933 kontrwywiad wojskowy Grabowiec pow. Węgrów

Mieszkaniec miejscowości Grabowiec w powiecie węgrowskim. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 17.01.1979 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Gdańsku. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Mietek”. Współpraca została zakończona po dwóch miesiącach 28.03.1979 roku z powodu wcześniejszego odejścia do rezerwy ze względu na stan zdrowia.

W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 5.