Czyżo Zbigniew TW „Marysia”

Zbigniew Adam Czyżo s. Bolesława IPN Lu 00425/45 TW ps. „Marysia” nr rej. 55214 kontrwywiad wojskowy Poznań gm. Serokomla

Mieszkaniec wsi Poznań gmina Serokomla. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 14.01.1982 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Świnoujściu. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Marysia”. Współpracę zakończono 04.03.1982 roku w związku z wcześniejszym przeniesieniem do rezerwy jako jedynego żywiciela rodziny.

W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 6 i 3.