Kęsik Tadeusz informator „Leon”

Kęsik Tadeusz s. Józefa ur. 14.01.1929 r., IPN Lu 00419/310, informator ps. „Leon” nr rej. GZI WP Warszawa 29651/1952, Lucin pow. Garwolin

Mieszkaniec miejscowości Lucin powiat Garwolin gdzie pomagał prowadzić ojcu gospodarstwo rolne.. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Z zawodu cholewkarz. Do współpracy z Informacją Wojskową zwerbował go 18.02.1952 r. na zasadzie uczuć patriotycznych por. Kałużny oficer Informacji Wojskowej Garwolinie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Leon”. Celem werbunku miało być zabezpieczenie operacyjnego jednostki wojskowej, w której odbywał służbę wojskową. Współpraca została zakończona 11.06.1955 roku z powodu nie nawiązania łączności z tw i braku możliwości wykorzystania jego osoby do potrzeb operacyjnych PUBP w Garwolinie.

W archiwach IPN znajduje się 6 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/310 Kęsik Tadeusz informator ps. „Leon” - zobowiązanie do współpracy z Informacjią Wojskową w Garwolinie, karta E-04 z kartoteki odtworzeniowej PUBP w Garwolinie (3,4 MB)

Komentarze


Zostaw komentarz