Zając Andrzej TW Dziadek

Zając Andrzej s. Kazimierza ur. 19.11.1958 IPN Lu 00425/94 TW ps. „Dziadek” nr rej. 45299 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z zawodu mechanik urządzeń kolejowych. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 27.03.1979 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Kołobrzegu. Podpisał deklarację o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Dziadek”. Współpraca została zakończona 15.10.1979 roku w związku z odejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 9 plus 5.