Wierzbicki Zygmunt TW „Sylwester”

Zygmunt Wierzbicki s. Stanisława ur. 17.10.1946 r. w Siedlcach, sygn. akt: IPN Lu 00419/1033 i IPN Lu 00414/293, TW „Sylwester” nr rej. WUSW Siedlce 6829/1983, Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Zatrudniony stanowisku magazyniera w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budowlanym „Oświata” w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go 17.10.1983 r. na zasadzie dobrowolności mł. chorąży Ryszard Piłatowicz inspektor SB Wydz. V WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Skryci” i rozpracowanie figuranta tej sprawy opozycyjnego działacza Sławomira Musieja oraz członków jego rodziny.

W analizie współpracy z TW ps. „Sylwester” w okresie od 17.10.1983 do 04.04.1984 opracowanej przez mł. chor. Piłatowicza możemy przeczytać między innymi:

Celem pozyskania był zapewnienie dopływu informacji dotyczących figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Skryci” nr ew. 6403 ob. Sławomira Musieja oraz członków jego rodziny. W wykorzystaniu TW przewidziano również zadania związane z jego miejscem pracy tj. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „Oświata” w Siedlcach.

W okresie współpracy dał się poznać, jako dobry Tajny Współpracownik. Wykazał wiele własnej inicjatywy, był punktualny i systematyczny. W powyższym okresie z TW „Sylwester” odbyto dziesięć spotkań, z których zostały sporządzone informacje.

W trakcie spotkań TW został przeszkolony w zakresie:

 • - zasady stosowania konspiracji,
 • - sposoby zbierania i przekazywania informacji,
 • - zagadnienia będące w zainteresowaniu SB,
 • - zachowania się TW podczas przypadkowego spotkania z funkcjonariuszem SB,
 • - sposoby opracowania i sporządzania informacji pisemnych.

Informacje przekazywane przez TW dotyczyły głównie ob. Musieja oraz jego żony. Dzięki tym informacjom ustalone zostały kontakty figuranta w miejscu jego zamieszkania. W trzech doniesieniach informacje dotyczyły funkcjonowania przedsiębiorstwa WPB „Oświata” w Siedlcach, a w jednym nastrojów w tym przedsiębiorstwie.

Podczas współpracy TW „Sylwester” nie był wynagradzany. W dniu 04.01.1984 r. TW został zatrzymany w areszcie RUSW w Siedlcach za kradzież 110 rur, których wartość oszacowana jest na ponad 500 tys. złotych. W związku z powyższym faktem proponuję:

 • - materiały dotyczące TW „Sylwester” nr ew. 6829 złożyć w Wydziale Zabezpieczeni Operacyjnego w Siedlcach z przeznaczeniem do kategorii B-10.
 • - w odpowiednim okresie możliwe jest nawiązanie ponownej współpracy z TW „Sylwester”.

Z dniem 04.01.1984 r. w związku z zastosowanym aresztem wobec jego osoby postanowiono rozwiązać z nim współpracę.

Przed złożeniem akt do archiwum, z teczki TW ps. „Sylwester”, usunięto 8 notatek służbowych (donosów) i 9 kart Mkr-1. W archiwach IPN zachowało się 35 mikrofilmów zawierających dokumenty odnoszące się do Zygmunta Wierzbickiego.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 6829/1983

 • IPN Lu 00414/293/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Sylwester" prowadzona w latach 1983-1984 przez Wydział V WUSW w Siedlcach, dotycząca: Zygmunt Wierzbicki, imię ojca: Stanisław, ur. 12-10-1946 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/293/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Sylwester" prowadzona w latach 1983-1984 przez Wydział V WUSW w Siedlcach, dotycząca: Zygmunt Wierzbicki, imię ojca: Stanisław, ur. 12-10-1946 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00419/1033 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Sylwester" prowadzona w latach 1983-1984 przez Wydział V WUSW w Siedlcach, dotycząca: Zygmunt Wierzbicki, imię ojca: Stanisław, ur. 12-10-1946 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 00419/1033 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim: "Sylwester" prowadzona w latach 1983-1984 przez Wydział V WUSW w Siedlcach, dotycząca: Zygmunt Wierzbicki, imię ojca: Stanisław, ur. 12-10-1946 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 1 plus 1.