Warda Marek TW „Misiek”

Marek Jan Warda s. Tadeusza ur. 22.06.1958 r., sygn. akt: IPN Lu 555/29, TW ps. „Misiek” nr rej. RUSW Węgrów 8312/1986, Złotki gm. Jagodne.

Mieszkaniec miejscowości Złotki gm. Jagodne. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Zatrudniony na stanowisku cieśli w Stołecznej Remontowo-Budowlanej Spółdzielni Pracy w Warszawie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 30.03.1987 r. insp. SB RUSW w Węgrowie st. kpr. Marek Młynarz. Celem pozyskania było zapewnienie z racji jego częstych wyjazdów służbowych do pracy zagranicę dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Kontakt”. Własnoręcznie napisał oświadczenie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Misiek”.

Współpraca została zakończona 18.01.1990 r. z powodu zmiany miejsca zamieszkania i pracy, przez co utracił możliwości operacyjne zdobywania informacji interesujących służbę bezpieczeństwa. Jego akta zostały przekazane do archiwum Wydziału II WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5z.  W czasie współpracy odbyto z TW ps. „Misiek” 4 spotkania.

W archiwach IPN znajduje się 95 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.09.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 555/29 Marek Jan Warda tajny współpracownik ps. „Misiek” - Wniosek o opracowanie kandydata na tajnego współpracownika, Uzasadnienie pozyskania do współpracy, Rezultat pozyskania, Oświadczenie o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, Kierunkowy plan wykorzystania TW ps. „Misiek” nr ewid. 8312. (4,9 MB).

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: RUSW Węgrów 8312/1986

  • IPN Lu 554/28/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Misiek”, prowadzona przez Grupę II SB RUSW w Węgrowie w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Marek Jan Warda, imię ojca: Tadeusz, ur. 22-06-1958 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/28/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Misiek”, prowadzona przez Grupę II SB RUSW w Węgrowie w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Marek Jan Warda, imię ojca: Tadeusz, ur. 22-06-1958 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/29 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Misiek”, prowadzona przez Grupę II SB RUSW w Węgrowie w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Marek Jan Warda, imię ojca: Tadeusz, ur. 22-06-1958 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/29 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Misiek”, prowadzona przez Grupę II SB RUSW w Węgrowie w 1989 r. Materiały dotyczące: Marek Jan Warda, imię ojca: Tadeusz, ur. 22-06-1958 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Marka Wardy, tajnego współpracownika pseudonim „Misiek” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/31 i IPN BU Z/001803/32.

Komentarze


Jaka jest suma 8 i 8?