Wrzesień Władysław TW „Bolesław”

Władysław Robert Wrzesień, sygn. akt: IPN Lu 00419/1199, TW ps. „Bolesław” nr rej. WUSW Siedlce 6943/1983, gmina Repki.

Teczka pracy Władysława Wrzesień tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa pseudonim „Bolesław”
Teczka pracy TW ps. „Bolesław” (Władysław Wrzesień)

Władysław Wrzesień został pozyskany 12 grudnia 1983 roku i przyjął pseudonim konspiracyjne „Bolesław”. Oficerem prowadzącym został por. Sławomir Łysiak Kier. Sekcji VIII Wydz. IV WUSW Siedlce.

TW „Bolesław” był wykorzystywany do inwigilacji aktywistów „Solidarności” oraz osób wywodzących się z ugrupowań niepodległościowych. Do zadań informatora należało m.in.:

  • Ustalenie faktów dotyczących prowadzenia różnego rodzaju akcji protestacyjnych w środowisku wiejskim w postaci kolportażu literatury bezdebitowej, bojkotu decyzji władz terenowych oraz malowania haseł i napisów solidarnościowych i niepodległościowych.
  • Ustalenie osób z „Solidarności” i organizacji niepodległościowych docierających do rolników oraz rozpoznanie ich zamierzeń i podejmowanych działań.
  • Rozpoznanie osób nakłaniających rolników do bojkotu komunistycznych związków i struktur samorządowych w środowisku wiejskim.
  • Zbieranie informacji o nastrojach ludności, komentarzach kierowanych pod adresem partii i rządu, oraz ważniejszych wystąpień kleru.
  • Uzyskiwanie informacji o postawach, zachowaniu i prowadzonej działalności działaczy „Solidarności” i ugrupowań antysocjalistycznych.
  • Zbierania informacji o próbach przenikania do władz ZSL aktywistów „Solidarności”.
  • Uzyskiwanie wszelkich informacji przydatnych dla SB i MO.

Z donosów tajnego współpracownika ps. „Bolesław”:

Zbigniew Adamczuk zam. Mołomotki, były działacz „Solidarności” w gminie Repki, podczas rozmów z rolnikami z tego terenu bardzo krytycznie wypowiada się o działalności partii i rządu. Twierdzi, że rząd dopuścił do tego, że obecnie w sklepach nic nie można kupić a rolnika wykorzystuje się na każdym kroku. Mówi też, że niedługo już przyjdzie taki czas, że „Solidarność” dojdzie do głosu i wówczas rozprawi się z czerwonymi.

 

W dniu 15.04.1984 r. o godz. 16 w miejscowości Skwierczyn gm. Repki odbyło się zebranie wiejskie podczas którego zaproponowano kandydatów do Gminnej Rady Narodowej. Na zebraniu tym zabrał głos krytyczny Mieczysław Zbisiński zam. Skwierczyn, sołtys z tej wsi, członek PZPR, b. sympatyk „Solidarności”. Domagał się on m.in. umieszczenia na liście kandydatów na radnych jego nazwiska oraz kilka innych osób przez niego zgłoszonych, które jego zdaniem są odpowiednimi kandydatami. Gdy mu zwrócono uwagę, że kandydatów na radnych mogą zgłaszać tylko organizacje społeczno-polityczne i samorządowe wsi, zaczął wykrzykiwać, że nie zgadza się z taką polityką. (…)

Zadania

  1. Ustalić czy Zbisiński podejmuje jakieś próby nakłaniania rolników, aby nie przystępowali do głosowania w zbliżających się wyborach. Zbierać wszelkie informacje na ten temat. Po ustaleniu bliższych danych dot. Niewłaściwego postępowania Zbisińskiego, skontaktować się ze mną w trybie pilnym.

 

W dniu 10.11.1984 r. około godz. 14 w Repkach przy przystanku PKS tw spotkał przypadkowo Zbigniewa Adamczuka – b. działacza „Solidarności” w tym terenie. Adamczuk wypowiadał się do rolników, że już niedługo „Solidarność” zacznie działać na całego i zacznie dobierać się niektórym osobom do skóry. Adamczuk nosi obecnie bardzo długie włosy i wąsy. Rolnicy pytali go, dlaczego nosi takie długie włosy. Adamczuk odpowiedział im, że włosy zetnie dopiero wówczas jak „Solidarność” dojdzie do głosu.

 

W m. Wyrozęby istnieje grupa ludzi, którzy dążą do powstania w tej miejscowości samodzielnej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na bazie istniejącej filii GS Repki. Przewodzi temu przedsięwzięciu ob. Zalewski Józef – obecny kierownik magazynów GS-u w Wyrozębach, poprzednio zatrudniony jako z-ca dyr. SKR Repki. Wspierają go w tym czynnie były członek „Solidarności” Bieliński. (…)

W sprawie utworzenia GS-u w Wyrozębach angażuje się również Bartłomiej Krzyżanowski (…). W powyższej sprawie ma się on kontaktować z jednym z sekretarzy KW PZPR ob. Bogdanem Wojtczukiem, który posiada bliską rodzinę w Wyrozębach. Wojtczuk ma popierać tą inicjatywę. W powyższej sprawie ma również maczać palce Winicjusz Trębicki pochodzący również z Wyroząb, obecny dyr. Wydziału Kultury i Sztuki UW w Siedlcach. Trębicki często widziany jest w Wyrozębach, gdzie przyjeżdża służbowym samochodem marki Polonez.

Władysław Wrzesień donosił m.in. na: Zbigniewa Adamczuka z Mołomotek, Krystynę Połóg ze Skwierczyna, Stanisława Nasiłowskiego ze Skwierczyna, Ryszarda Górskiego ze Skwierczyna, Mieczysława Zbisińskiego ze Skwierczyna, Stanisława Kobylińskiego z Wyroząb, Bartłomieja Krzyżanowskiego z Wyroząb, Ryszarda Kowalczyka z Wyroząb, Tadeusza Mazurczaka z Wyroząb, Tadeusza Trębickiego ze Skwierczyna, Wiesława Krasnodębskiego ze Skwierczyna, Stanisława Nasiłowskiego z Kaliski gm. Paprotnia, Waldemara Kosiorka z Węgrowa, Zbigniewa Grzymały z Węgrowa, Mieczysława Ślepowrońskiego z Ostrówka Kolonii, Stanisława i Jana Skup ze Smuniewa.

Teczka pracy TW „Bolesław” kończy się na notatce służbowej z dnia 12.08.1986 roku. Z dziennika rejestracyjnego WUSW wiemy, iż 22.08.1986 roku teczka pracy złożono do archiwum i tylko ta teczka zachowała się w archiwum IPN, natomiast teczkę personalną przesłano do RUSW w Sokołowie Podlaskim do pionu MO (prawdopodobnie został milicjantem).

W teczce pracy zachowało się 29 kart dokumentów.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy dodać 8 i 1.