Zaworski Zbigniew TW „Klon”

Zbigniew Zaworski s. Józefa ur. 20.10.1955 r. IPN Lu 554/142 i IPN Lu 555/75 TW ps. „Klon” nr rej. 1782 Łuków.
Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektro-mechanik. Pracownik PKP w Łukowie na stanowisku kierownika pociągu. Do współpracy z WOP pozyskał go 21.03.1985 r. por. Szerement Waldemar oficer operacyjny Granicznego Punktu Kontrolnego w Terespolu. 27.03.1983 r. własnoręcznie napisał i podpisał zobowiązanie z organami WOP o podjęciu współpracy w zakresie zwalczania wrogiej działalności i przestępczej działalności na terenie PKP Łuków przyjmując pseudonim konspiracyjny „Klon”. Celem pozyskania było bieżące rozpoznanie i kontrola operacyjna środowiska RS Łuków. Ustalania faktów nielegalnego handlu w pociągach międzynarodowych z podróżnymi, szczególnie z obywatelami ZSRR, ze strony osób postronnych lub obsługi konduktorskiej. Realizacji zadań związanych z kontrwywiadowcza ochroną kraju oraz na rzecz utrzymania ładu i porządku publicznego. Współpraca została zakończona w 1985 roku z powodu, że TW miał wypadek drogowy i w konsekwencji został aresztowany i czeka na niego wyrok sądowy.

W archiwach IPN znajduje się 40 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 1.04.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 1782/1985

  • IPN Lu 554/142/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Klon" prowadzona w latach 1985-1985 przez Wydział II Nadbużańskiej Brygady WOP, dotycząca: Zbigniew Zaworski, imię ojca: Józef, ur. 20-10-1954 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/142/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Klon" prowadzona w latach 1985-1985 przez Wydział II Nadbużańskiej Brygady WOP, dotycząca: Zbigniew Zaworski, imię ojca: Józef, ur. 20-10-1954 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/75 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Klon”, prowadzona przez Graniczną Placówkę Kontrolną WOP w Terespolu w 1985 r. Materiały dotyczące: Zbigniew Zaworski, imię ojca: Józef, ur. 20-10-1954 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/75 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Klon”, prowadzona przez Graniczną Placówkę Kontrolną WOP w Terespolu w 1985 r. Materiały dotyczące: Zbigniew Zaworski, imię ojca: Józef, ur. 20-10-1954 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Zbigniewa Zaworskiego, tajnego współpracownika pseudonim „Klon” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/001928/5 i IPN BU Z/001852/5.

Komentarze


Prosimy obliczyć 3 plus 5.