Chaburski Bogusław TW „Pułaski”

Bogusław Chaburski s. Pawła ur. 18.11.1946 r., IPN Lu 00419/1041 TW ps. „Pułaski” nr rej. KWMO Siedlce 5384/1981, Mińsk Mazowiecki.

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Z zawodu dziennikarz. Kierownik radiowęzła w ZNTK w Mińsku Mazowieckim. Do współpracy pozyskał go 09.04.1974 r. ppor. J. Cylwik insp. operacyjny SB KPMO w Mińsku Mazowieckim. Miał być wykorzystywany w Sprawie Obiektowej kryptonim „Tabor” Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ Solidarność na terenie swojego zakładu pracy. Jak podaje jego charakterystyka z czerwca 1981 r. wystawiona przez por. J. Chojnowskiego st. insp. SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, do 31.01.1976 r. prowadził go por. J. Cylwik, kiedy to zaniechał z nim dalszej współpracy.

14.12.1981 ponownie został pozyskany i przejął go na kontakt sierż. sztab. Andrzej Nasuta insp. SB Wydz. II KW MO w Siedlcach. Miał być wykorzystywany w Sprawie Operacyjnej krypt. „Tabor” i Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Promieniści”. Ta współpraca okazała się mało efektywna. W okresie współpracy nie był wynagradzany pieniężnie. W uzupełnieniu jego charakterystyki możemy przeczytać, że odbyto z nim w okresie współpracy 17 spotkań w tym tylko 3 po ponownym pozyskaniu. Pierwszy okres współpracy z TW charakteryzował się stałym unikaniem przez niego spotkań. 18.06.1984 r. wystawiono wniosek o rozwiązanie współpracy z TW argumentując to tym, że:

Powód rozwiązania współpracy: W/w w 1982 r. został uznany przez Komisję Lekarską za osobę niezdolną do pracy i skierowany na rentę inwalidzką, którą stanowi aktualnie jego podstawę utrzymania.(…) W związku z powyższym postanowiono: tw „Pułaski” wyeliminować z czynnej sieci osobowych źródeł informacji z uwagi na jego nieprzydatność operacyjną, a materiały dotyczące współpracy w/wym. złożyć w archiwum Wydz. Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach w kategorii akt B-10 Teczka Personalna i B-5 Teczka Pracy.

Wniosek wystawił st. insp. SB RUSW w Mińsku Mazowieckim.

W archiwach zachowała się jego Teczka Personalna i Teczka Pracy razem 145 kart dokumentów.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 5384/1981

  • IPN Lu 00414/299/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Puławski" prowadzona w latach 1981-1984 przez Wydział II KWMO w Siedlcach/SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Bogusław Chaburski, imię ojca: Paweł, ur. 18-11-1946 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/299/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Puławski" prowadzona w latach 1981-1984 przez Wydział II KWMO w Siedlcach/SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Bogusław Chaburski, imię ojca: Paweł, ur. 18-11-1946 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1041 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Puławski" prowadzona w latach 1981-1984 przez Wydział II KWMO w Siedlcach/SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Bogusław Chaburski, imię ojca: Paweł, ur. 18-11-1946 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1041 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim: "Puławski" prowadzona w latach 1981-1984 przez Wydział II KWMO w Siedlcach/SB RUSW w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Bogusław Chaburski, imię ojca: Paweł, ur. 18-11-1946 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 3 i 1.