Bajszczak Antoni inf. Liść

Bajszczak Antoni s. Antoniego ur. 28.09.1915 r. IPN Lu 00419/338 inf. ps. „Liść” Mrozy k. Mińska Mazowieckiego

Mieszkaniec miejscowości Mrozy k. Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie 5 klas szkoły powszechnej. Do współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Maz, został zwerbowany na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy następującej treści: (pisownia oryginalna)

Dnia 6 I 45 r.

Bajszczak Antoni Zobowiązanie

Ja dziś daję niniejsze złobowiązanie organom bezpieczeństwa publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego że chcę spuł pracować razem z resortem B.P. dla wykrycia niemieckich szpiegów zdrajców ojczyzny wspułpracowników niemieckich i tych kturzy prowadzą prace anty Państwa. W swojej wspułpracy będę dokładnie i wczas wypełniał powierzone mi zadania. Za przekroczenie niniejszego zadania i rozgłaszania o mojej współpracy z Resortem BP: będę pociągnięty do odpowiedzialności sądowo. Dla zachowania konspiracji wszystkie swoje materjały podpisywał będę pseudonimem Liść.

Zobowiązanie odebrał funkcjonariusz PBP ob. Jan Gryz Dnia 6/I 1945 r.

Współpraca została zakończona 10.02.1946 roku. Na tą okoliczność TW „Liść” napisał własnoręcznie zobowiązanie następującej treści: (pisownia oryginalna)

Mińsk Maz. Dnia 10.II/46 r.

Zobowiązanie

Ja niżej podpisany zobowiązuję się nic nikomu nie wspominać co robiłem w jakim charakterze pracowałem i co widziałem w Pow. Urz. Bez. Publ. w Mińsku Maz. w przeciwnym razie będę karany według prawa wojskowego.

W archiwach IPN zachowało się 14 stron dokumentów dotyczących jego osoby

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/338 Bajszczak Antoni TW ps. Liść - zobowiązanie do współpracy z UB (0,3 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: PUBP Mińsk Mazowiecki/1945

 

  • IPN Lu 00419/338 Teczka personalna rezydenta pseudonim "Liść" prowadzona przez PUBP w Mińsku Mazowieckim w latach 1945-1946, dotycząca: Bajszczak Antoni, imię ojca: Antoni, ur. 28-09-1915 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 9.