Alaba Stanisław inf. Ładny

Alaba Stanisław s. Andrzeja ur. 1917 r. IPN Lu 00419/371 informator ps. „Ładny” Wola Serocka gm. Wodynie pow. Siedlce

Rolnik ze wsi Wola Serocka pow. Siedlce. Do współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego został zwerbowany 4 X 1947 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy następującej treści: (zachowano oryginalną pisownię)

Zobowiązanie

Ja Alaba Stanisław syn Andrzeja ur. w 1917 r. zam. Wola Serocka gm. Wodynie pow. Siedlce jako uczciwy patriota daję zobowiązanie Organom Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach, że będę wspułpracował z w/w Władzami dla wykrycia wrogów Polski Demokratycznej. Zobowiązuję się, że pracę swoją zachowam w ścisłej tajemnicy służbowej nigdy nie komu nie wyjawię. Materiały podawane do Władz przezemnie będę podpisywał pod ps. „Ładny” dla konspiracji mojego nazwiska.

Dnia 4/ X 47 r.

Alaba Stanisław s. Andrzeja

ur. 1917 r.

zam. Wola Serocka pow. Siedlce

W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jego osoby w tym kart ewidencyjne i własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy. Ostatni dokument nosi datę 17.08.1978 r.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/371 Alaba Stanisław inf. Ładny - zobowiązanie do współpracy z UB (0,6 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: PUBP Siedlce 12147/1947

 

  • IPN Lu 00419/371 [1023/I, 6073/II] (IPN BU 00966/371) Teczka personalna informatora pseudonim "Ładny" prowadzona przez PUBP w Siedlcach w 1947 r. , dotycząca: Stanisław Alaba, imię ojca: Andrzej, ur. 1917 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 8 i 5.