Apostoluk Andrzej TW Krzysztof

Apostoluk Andrzej s. Franciszka ur. 16.06.1963 r. IPN Lu 00414/802 i IPN Lu 00419/1731 TW ps. „Krzysztof” nr rej. 7221 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Z zawodu kierowca. Wykształcenie niepełne średnie. Do współpracy z SB zwerbował go 06.09.1984 r. szeregowy Marek Gogaska funkcjonariusz SB z RUSW w Mińsku Mazowieckim w zamian za pomoc w odzyskaniu prawa jazdy utraconego za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu i odstąpienie od ukarania go przez kolegium ds. wykroczeń. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Krzysztof”. W jego końcowej charakterystyce pracy wystawionej 29.01.1990 r. przez st. inspektora SB RUSW w Mińsku Mazowieckim ppor. M. Gogaskę czytamy:

Tajne spec. Znaczenia

CHARAKTERYSTYKA

TW ps. „KRZYSZTOF” nr. ew. 7221 Mężczyzna lat 27, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne inteligenckie, żonaty, bezpartyjny, wykształcenie niepełne średnie, pracuje prowadząc obwoźny handel warzywami i owocami, zam. Mińsk Maz. W/w TW pozyskano do współpracy 06.09.1984 r. na podstawie materiałów obciążających. Przed pozyskaniem przez okres 1 roku objęty był kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza operacyjnego w związku z przedłużeniem pobytu we Włoszech. Przez cały okres współpracy wykorzystywany był do zabezpieczenia międzynarodowej wymiany osobowej prowadzonej w ramach podteczki sprawy obiektowej „TURYSTA” i „RENEGACI”. W okresie współpracy zdarzały się okresy, w których nie było cykliczności spotkań. Ponadto TW nie wykazywał dyscypliny wewnętrznej. Wielokrotnie jego dwuznaczne zachowanie się po spożyciu alkoholu, o mało nie doprowadziło do dekonspiracji współpracy. W okresie współpracy odbyto z TW 48 spotkań, na których przekazywał ustne informacje. Spotkania odbywano po za LK. Pięciokrotnie TW był wynagradzany na łączną sumę 16000 zł. W chwili obecnej możliwości operacyjne TW są znikome. Przekazywane przez niego informacje mają małą wartość operacyjną. Ponadto ze względu na charakter pracy i sytuację rodzinną dysponuje on małą ilością czasu, który mógłby poświęcić na realizację zleconych zadań. Ponieważ pion II nie prowadzi już kontrwywiadowczej ochrony w ramach S.O. „TURYSTA” i „RENEGACI” oraz biorąc pod uwagę powyższe proponuję rozwiązać współpracę z TW.

Współpracę z nim zakończono w styczniu 1990 roku a jego akta złożono w archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 300 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB i własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy z SB.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: RUSW Mińsk Mazowiecki 7221/1984

 

  • IPN Lu 00414/802/D [2492/I] (IPN BU 001162/802/D) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Krzysztof", prowadzona przez Grupę II SB RUSW w Mińsku Mazowieckim w latach 1984-1990. dotycząca: Andrzej Apostoluk, imię ojca: Franciszek, ur. 16-06-1963 r. (Mikrofilm diazo 2492/1)
  • IPN Lu 00414/802/J [2492/I] (IPN BU 001162/802/J) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Krzysztof", prowadzona przez Grupę II SB RUSW w Mińsku Mazowieckim w latach 1984-1990. dotycząca: Andrzej Apostoluk, imię ojca: Franciszek, ur. 16-06-1963 r. (Mikrofilm jacket 2492/1)
  • IPN Lu 00419/1731 t. 1 [2492/I] (IPN BU 00966/1731) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Krzysztof", prowadzona przez Grupę II SB RUSW w Mińsku Mazowieckim w latach 1984-1990. dotycząca: Andrzej Apostoluk, imię ojca: Franciszek, ur. 16-06-1963 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1731 t. 2 [2492/I] (IPN BU 00966/1731) Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Krzysztof", prowadzona przez Grupę II SB RUSW w Mińsku Mazowieckim w latach 1984-1990. dotycząca: Andrzej Apostoluk, imię ojca: Franciszek, ur. 16-06-1963 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 5 i 1.