Bielicki Tadeusz inf. Ptak

Tadeusz Bielicki (Bulicki) s. Aleksandra ur. 04.01.1924 r. IPN Lu 00419/549 informator ps. „Ptak” Kąty Borucza pow. Mińsk Mazowiecki

Rolnik ze wsi Kąty Borucza powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 4 klasy szkoły podstawowej. Zwerbowany do współpracy został 29.05.1946 roku przez referenta terenowego Urzędu Bezpieczeństwa gminy Międzyleś, Kazimierza Lipowskiego. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ptak”. W jego charakterystyce wystawionej w kwietniu 1954 roku możemy przeczytać miedzy innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

Wołomin dn. 20 IV 1954 r.

ściśle tajne

Charakterystyka

infr. ps. „Ptak”

Informator ps. „Ptak” został zawerbowany w 1946 r. na uczuciach patriotycznych, gdzie zgodził się do współpracy dobrowolnie. Z pracy wywiązywał się dobrze, na spotkania przychodził punktualnie. W 1953 r. w/w informator był na kontakcie u ref. Lipowskiego i w tym okresie infr. ps. „Ptak” zrywał spotkania, doniesień nie doręczał, ani też żadnych zadań nie wykonywał. Ogółem w 1953 r. doręczył 9 doniesień, zerwał sześć spotkań. Przyczyną tego, że informator ps. „Ptak” nie pracował było to że referent Lipowski kilkakrotnie pił wódkę z w/w informatorem i nie dążył do wychowania jego. W okresie od 14 I 54 r. do 8 IV 54 r. w/w informator nie stawił się na spotkanie ani razu, żadnych doniesień nie doręczał. Z powodu braku czujności u w/w informatora został zdekonspirowany w 1953 r. przez b. czł. A.K. z którym wspólnie pił wódkę. W/w informator jest to człowiek o niskim poziomie ideologicznym, jak również jest słabo wyrobiony politycznie. Obecnie informator ps. „Ptak” pracuje na własnej gospodarce w gr. Kąty Borucza.

ref. teren.

Podpis nieczytelny.

W kwietniu 1954 r. został na tej podstawie wyeliminowany z czynnej sieci informatorów UB z terenu gminy Międzyleś.

W archiwach IPN znajduje się 13 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy z UB.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/549 Bielicki Tadeusz inf. ps. Ptak - zobowiązanie do współpracy z UB, notatka służbowa (0,3 MB)

Komentarze


Zostaw komentarz