Bielecki Tadeusz TW Janusz

Bielecki Tadeusz s. Aleksandra ur. 23.04.1923 r. IPN Lu 00419/1379 TW ps. „Janusz” nr rej. 7571 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Emeryt. Pilot wycieczek zagranicznych. Współpracował z siedleckimi biurami turystycznymi „Orbis”, „Turysta”, „Gromada”, „Juventur”, „PTTK”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Turysta” na odcinku zabezpieczenia turystyki zagranicznej. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy 13.904.1985 r. przyjmując pseudonim konspiracyjny „Janusz”. Współpracę z tw „Janusz’ zakończono pod koniec 1988 r. z powodu jego przewlekłej choroby. W jego charakterystyce wystawionej 26.04.1988 r. przez ppor. L. Dębczaka insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach czytamy:

Charakterystyka

tajnego współpracownika ps. „Janusz” nr. 7571

//..//

W/wym pozyskany został do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w dniu 13.04.1985 r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności. Z uwagi na wykonywanie funkcji nieetatowego pilota wycieczek zagranicznych wykorzystywany był do kontrwywiadowczego zabezpieczenia turystyki międzynarodowej w SO kryptonim „Turysta”. TW ps. „Janusz” był źródłem typowo sygnalizacyjnym. W trakcie współpracy odbyto z nim osiem spotkań. Informacje przekazywane przez tw były bardzo ogólne i nie wnosiły nic nowego do sprawy, w której był wykorzystywany. W ostatnich dwóch latach współpracy z uwagi na zły stan zdrowia oraz brak naturalnych możliwości realizacji zadań zmniejszono liczbę spotkań do jednego w kwartale. W czasie spotkań tw przekazywał informacje w formie ustnej. W czasie współpracy tw nie był wynagradzany. Do kontroli wym. tw wykorzystywane były inne źródła informacji (tw ps. „Grzegorz”) oraz środki techniki operacyjnej (W).

W archiwach IPN zachowała się jego Teczka Personalna i Teczka Pracy razem 87 dokumentów.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1379 Bielecki Tadeusz TW ps. Janusz - zobowiązanie do współpracy z SB (4,1 MB)

Komentarze


Prosimy dodać 7 i 1.