Kaczorek Stanisław TW Agnieszka

Kaczorek Stanisław s. Mieczysława ur. 12.03.1965 IPN Lu 00415/257 i IPN Lu 00425/274 TW ps. „Agnieszka” nr rej. 71173 kontrwywiad wojskowy Kłoczew

Mieszkaniec Kłoczewa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 10.08.1985 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Gdyni. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Agnieszka”. Współpracę zakończono w związku z przejściem do rezerwy 08.10.1986 roku.

W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz