Danilczuk Kazimierz TW „Zasada”

Kazimierz Danilczuk s. Jana ur. 10.01.1943 IPN Lu 555/71 TW ps. „Zasada” nr rej. 4047 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca-mechanik. Zatrudniony w charakterze kierowcy w PMPS „PEKAES” w Warszawie. Do współpracy zwerbował go 14.12.1978 roku st. insp. Wydz. II KW MO Siedlce ppor. Stanisław Włodarczyk. Celem pozyskania było zabezpieczenie informacji do kontrwywiadowczego zabezpieczenia międzynarodowych przewozów samochodowych w ramach sprawy obiektowej kryptonim „TRANSPOL”. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zasada”. W czasie współpracy był trzykrotnie wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje na łączną sumę 27.000 zł. W jego aktach zachowały się własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Współpraca została zakończona 31.07.1990 roku w związku ze zmiana sytuacji polityczno-społecznej w Polsce i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. Jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5z.

W archiwach IPN znajduje się 209 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 18 lipca 2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4047/1978

  • IPN Lu 554/70/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Zasada”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1978-1990. Materiały dotyczące: Kazimierz Danilczuk, imię ojca: Bolesław, ur. 10-01-1943 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/70/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Zasada”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1978-1990. Materiały dotyczące: Kazimierz Danilczuk, imię ojca: Bolesław, ur. 10-01-1943 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/71 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Zasada”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1978-1990. Materiały dotyczące: Kazimierz Danilczuk, imię ojca: Bolesław, ur. 10-01-1943 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/71 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Zasada”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1979-1990. Materiały dotyczące: Kazimierz Danilczuk, imię ojca: Bolesław, ur. 10-01-1943 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Kazimierza Danilczuka, tajnego współpracownika pseudonim „Zasada” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/74 i IPN BU Z/001803/75.

Komentarze


Zostaw komentarz