Chromiński Józef KO nr rej. 8296

Chromiński Józef s. Wacława ur. 30.04.1942 r. IPN Lu 00423/85 KO Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr rej. 8296 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Bez zawodu. Zatrudniony na stanowisku dróżnika na przejeździe kolejowym PKP w Siedlcach. Do współpracy z SB w charakterze Kontaktu Operacyjnego zwerbował go 04.09.1986 r. chor. Jan Jurzyk mł. insp. Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach. Wyżej wymieniony przejazd był objęty kontrolą operacyjną, którą prowadził Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. Za przekazywane informacje był wynagradzany finansowo. Są zachowane 3 własnoręcznie pisane przez niego pokwitowania odbioru pieniędzy od SB. Współpracę zakończono 05.05.1990 r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych.

W archiwach IPN znajduje się 15 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz