Jasienowski Janusz TW „Janusz”

Janusz Tadeusz Jasienowski s. Feliksa ur. 10.06.1938 r., TW ps. „Janusz” nr rej. WUSW Siedlce 2561/76 potw. IPN, Siedlce

Karta E0-4/74 z kartoteki odtworzeniowej biura „C” MSW Warszawa dot. Janusz Jasienowski
Karta personalna Janusz Jasienowski

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony na stanowisku kierownika Sekcji w Zakładzie Produkcji Podzespołów FSO „Polmo” w Siedlcach. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany na zasadzie lojalności 17.11.1976 roku do sprawy Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „SPAWACZ”. Pozyskania dokonał insp. SB KWMO w Siedlcach plutonowy Paweł Duszczyk a następnie prowadził go por. Marcin Pawlak, insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Teczkę TW ps. „Janusz” nr rej. WUSW Siedlce 2561/76 zniszczono 26.01.1990 roku ze względu na „nieprzydatność operacyjną”.

W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.03.2014 roku.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 3 i 2.