Lewczuk Marek TW „Lawina”

Lewczuk Marek s. Stanisława ur. 25.11.1957 r. IPN Lu 00414/737 TW ps. „Lawina” nr rej. 8433 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe magister matematyki. Etatowy pracownik Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej a następnie Zarządu Krajowego ZMW w Warszawie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i bezpieczeństwo w kraju w maju 1987 roku st. insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach kpt. Z. Paska. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Celem pozyskania było między innymi:

  1. Rozpoznawanie nastrojów społecznych, przyczyn powstawania sytuacji konfliktowych w środowisku miejsca pracy i miejsca zamieszkania.
  2. Ustalanie wypowiedzi, opinii dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-politycznej- gospodarczej naszego kraju oraz bieżących wydarzeń i decyzji władz polityczno-administracyjnych.
  3. Ujawnianie i rozpoznawanie nieprawidłowości, negatywnych tendencji w działalności w organizacjach samorządowych, społeczno-politycznych działających w sektorze rolnictwa lub z nim związanych a zwłaszcza ogniw ZMW w terenie i na szczeblu krajowym.
  4. Ujawnianie i rozpoznawanie działalności byłych aktywistów „S”.

Jak podaje jego charakterystyka pracy wystawiona 18.12.1989 roku przez prowadzącego go kapitana Paska w czasie współpracy odbyto z nim osiem spotkań. Nie był wynagradzany finansowo. Był kontrolowany przez inne osobowe źródła informacji Wydziału VI WUSW w Siedlcach. W związku z obecną sytuacją społeczno-polityczna w kraju i zmienioną pozycją i orientacją ZK ZMW gdzie TW jest pracownikiem etatowym kapitan Paska zawnioskował o wyeliminowanie jego osoby z czynnej sieci osobowych źródeł informacji i złożenie jego akt z zaliczeniem do kategorii B-5 w archiwum WZO WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 58 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00414/737 Lewczuk Marek TW „Lawina” - teczka personalna tajnego współpracownika (49,5 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8433/1986

 

  • IPN Lu 00414/737/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Lawina", prowadzona przez Wydział VI WUSW w Siedlcach w latach 1986-1989, dotycząca: Marek Lewczuk, imię ojca: Stanisław, ur. 25-11-1957 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/737/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Lawina", prowadzona przez Wydział VI WUSW w Siedlcach w latach 1986-1989, dotycząca: Marek Lewczuk, imię ojca: Stanisław, ur. 25-11-1957 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1661 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Lawina", prowadzona przez Wydział VI WUSW w Siedlcach w latach 1986-1989, dotycząca: Marek Lewczuk, imię ojca: Stanisław, ur. 25-11-1957 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1661 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Lawina", prowadzona przez Wydział VI WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989, dotycząca: Marek Lewczuk, imię ojca: Stanisław, ur. 25-11-1957 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz