Wegner Marek TW „Wais”

Marek Wegner s. Bolesława ur. 27.05.1947 r. IPN Lu 555/40 TW ps. „Wais” nr rej. 6739 Łuków.

Mieszkaniec Łukowa a następnie Piastowa. Wykształcenie podstawowe. Z zawodu szewc. Zawód wykonywany kierowca taksówki w Łukowie. 29.02.1984 roku w hotelu „FORUM” w Warszawie pozyskał go do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraju mł. chor. Tadeusz Guziak insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „WAIS”. Celem pozyskania była realizacja zadań w sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt. „ZOLTAR” (tj. wobec uciekiniera z terenu województwa siedleckiego) oraz wykorzystanie w sprawie obiektowej krypt. „GERMANIA”. W charakterystyce pracy tajnego współpracownika ps. „WAIS” którą 14 marca 1988 roku wystawił st. insp. Wydz. II ppor. Paweł Piątek możemy między innymi przeczytać:

Od 1982 r. zatrudniony jest w zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług jako kierowca taxi. Do 1985 r. zamieszkiwał na terenie województwa siedleckiego. Aktualnie mieszka w miejscowości Piastów k/Warszawy gdzie kupił wolnostojący dom. W dalszym ciągu pracuje jako kierowca taxi. Do tej pory TW siedmiokrotnie przebywał w RFN.

(...) Powyższe wyjazdy występowały na podstawie własnego konta dewizowego, albo na zaproszenie osób wcześniej tam poznanych. TW posiada na terenie RFN dalszą rodzinę ze strony żony lecz nie utrzymywał nigdy z nimi kontaktów.

(...) W trakcie poprzednich pobytów TW nawiązał szereg kontaktów towarzyskich z Niemcami i przebywającymi tam Polakami.

(...) W okresie dotychczasowej współpracy z TW odbyto 18 spotkań. Z uwagi na częste wyjazdy i zmiany miejsca zamieszkania, spotkania z TW odbywane są nieregularnie. Uzyskane informacje od TW wykorzystywane przez Wydz. XII Dep. II MSW. Trzykrotnie realizował zadania zlecane mu przez w/wym. Wydział. TW ps. „WAIS” jest sprawdzonym źródłem informacji, kontrolowany jest przez inne osobowe źródła informacji, technikę operacyjną oraz przez zlecanie mu zadań kontrolnych. Zadania wykonuje chętnie wykazując dużo własnej inicjatywy. Jest lojalny wobec naszej służby i rozważny w podejmowanych zadaniach.

(...) Był dwukrotnie wynagradzany premiami pieniężnymi, łącznie sumą 10.000 zł. Udzielano mu również pomocy przy ubieganiu się o paszport. Aktualnie ubiega się on o wyjazd do RFN, podczas którego wyraża zgodę na realizację zadań ofensywnych wobec BND.

W 1989 roku TW wraz z żoną wyjechał na pobyt stały do RFN. Do tego czasu odbyto z nim 23 spotkania. 30 marca 1990 roku jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 320 kart dokumentów dotyczących jego osoby w tym teczka pracy i teczka personalna. Klauzulę tajności z jego akt zdjęto 27.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6739/1983

  • IPN Lu 554/39/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wais”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990. Materiały dotyczące: Marek Wegner, imię ojca: Bolesław, ur. 27-05-1947 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/39/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wais”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990. Materiały dotyczące: Marek Wegner, imię ojca: Bolesław, ur. 27-05-1947 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/40 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Wais”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990. Materiały dotyczące: Marek Wegner, imię ojca: Bolesław, ur. 27-05-1947 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/40 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Wais”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1984-1989. Materiały dotyczące: Marek Wegner, imię ojca: Bolesław, ur. 27-05-1947 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Marka Wegnera, tajnego współpracownika pseudonim „Wais” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/42 i IPN BU Z/001803/43.

Komentarze


Zostaw komentarz