Błachnio Marian TW Stach

Błachnio Marian s. Jana ur. 08.09.1949r. IPN Lu 00414/756 TW ps. „Stach” nr rej. 4237 Pilczyn Nowy gm. Łaskarzew pow. Garwolin

Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniony w charakterze ślusarza na Węźle PKP w Pilawie. Do współpracy z SB zwerbował go 10.04.1979r. kpt. Ryszard Sabal kier. Sek. VI Wydz. II KW MO w Siedlcach wspólnie z st. sierż. Józefem Jaszczołtem. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stach”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej krypt. „Postój” prowadzonej na Węzeł PKP w Pilawie. W jego charakterystyce pracy, którą wystawił 13.12.1989 roku insp. SB RUSW w Garwolinie st. chor. Władysław Gładyk możemy przeczytać miedzy innymi: (pisownia oryginalna)

TAJNE SPECJALNEGO ZNACZENIA

Egzemplarz pojedynczy

C H A R A K T E R Y S T Y K A tajnego współpracownika ps. „STACH” – Nr. ew. – 4237.

TW ps. „STACH” Nr. 4237 to mężczyzna w wieku 40 lat, żonaty, narodowość i obywatelstwo – polskie, pochodzenie społeczne – chłopskie, b/p wykształcenie zawodowe – kolejarz. Od 1.10.1987r. przebywa na rencie. Do współpracy pozyskany w dniu 1.04.1979 roku na podstawie, obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju, przez Ryszarda Sabalę z byłej KW MO Siedlce Wydział II. Pozyskany do sprawy obiektowej krypt. „POSTÓJ”. W dniu 24.06.1983 roku przekazany na kontakt chor. Gaładyka Władysława z SB RUSW w Garwolinie. W okresie współpracy odbyto 57 spotkań. Spotkania najczęściej odbywały się w samochodzie służbowym lub prywatnym warsztacie TW. Informacje przekazywał w formie ustnej, z których były sporządzane notki służbowe. Przekazywane informacje dotyczyły głównie nieprawidłowości w funkcjonowaniu węzła PKP Pilawa. Ponadto informacje dotyczące nastrojów wśród kolejarzy PKP Pilawa. W okresie współpracy był 8 razy wynagradzany w formie pieniężnej. Wręczane pieniądze przyjmował pisząc pokwitowania. Nie był kontrolowany przez środki techniki operacyjnej. Był źródłem typowo sygnalizacyjnym informacje przekazywane nie stanowiły większej wartości operacyjnej. Z dniem 1.10.1987 roku ze względu na stan zdrowia nie może pracować na stanowisku związanym z ruchem pociągów i przebywa na rencie. Aktualnie zajmuje się szewstwem. Z uwagi na to, że nie pracuje na PKP nie posiada dotarcia do interesujących nas zagadnień. W związku z powyższym zostaje wyeliminowany z czynnej sieci TW, a materiały złożone zostaną w Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. materiały można udostępniać innym jednostkom operacyjnym. Teczkę personalną zakwalifikować do kategorii B – 20. Wykonano 1 egzemplarz do teczki personalnej TW.

W archiwach IPN znajdują się 72 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie do współpracy i 8 pokwitowań odbioru pieniędzy z rak funkcjonariuszy SB.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00414/756 Błachnio Marian TW ps. Stach - zobowiązanie do współpracy, pokwitowanie odbioru pieniędzy (2,6 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4237/1979

 

  • IPN Lu 00414/756/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Stach", prowadzona przez Wydział III/III "A"/II KWMO w Siedlcach /Grupę II/V SB RUSW w Garwolinie w latach 1979-1989, dotycząca: Marian Błachnio, imię ojca: Jan, ur. 08-09-1949 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/756/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Stach", prowadzona przez Wydział III/III "A"/II KWMO w Siedlcach /Grupę II/V SB RUSW w Garwolinie w latach 1979-1989, dotycząca: Marian Błachnio, imię ojca: Jan, ur. 08-09-1949 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1681 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Stach", prowadzona przez Wydział III/III "A"/II KWMO w Siedlcach /Grupę II/V SB RUSW w Garwolinie w latach 1979-1989, dotycząca: Marian Błachnio, imię ojca: Jan, ur. 08-09-1949 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1681 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Stach", prowadzona przez Wydział III/III "A"/II KWMO w Siedlcach /Grupę II/V SB RUSW w Garwolinie w latach 1979-1989, dotycząca: Marian Błachnio, imię ojca: Jan, ur. 08-09-1949 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz