Żółkiewski Maciej TW „Wolter”

Maciej Adam Żółkiewski s. Jerzego ur. 09.06.1965 r. we Wrocławiu, sygn. akt: IPN Lu 00414/943, TW ps. „Wolter” nr rej. WUSW Siedlce 7511/1985, Siedlce.

karta MKr-3 rejestrująca TW ps. „Wolter” do SO „Relaks”
karta aktualizacyjna MKr-3

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Do współpracy z SB zwerbował go mł. chor. Wiesław Krasuski insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach w marcu 1985 roku na zasadzie osiągnięcia korzyści materialnych. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wolter”. W jego kierunkowym planie wykorzystania i szkolenia wystawionym w styczniu 1987 roku przez W. Krasuskiego możemy przeczytać między innymi:

I Kierunki wykorzystania tajnego współpracownika

Biorąc pod uwagę możliwości tajnego współpracownika ps. „Wolter” wykazane w charakterystyce z dnia 1987.01.26 planuję wykorzystać go do:

 • –uzyskiwania informacji o kontaktach figurantów spraw operacyjnego rozpracowania kryptonim „Czarek” (Cezary Kaźmierczak), ”Harcerz” (Mirosław Andrzejewski), „SKOS”, sprawy obiektowej kryptonim „Terpol” oraz o osobach prowadzących wrogą działalność;
 • – uzyskiwanie informacji o angażowaniu się figurantów prowadzonych sprawa i innych w działalności antypaństwowej;
 • – uzyskiwanie informacji o innych niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa działaniach figurantów i osób pozostających z nimi w kontakcie;
 • – uzyskiwanie informacji ze środowiska akademickiego;
 • – rozpracowania gruby sympatyków i działaczy byłej „S” ze środowiska akademickiego i innych;
 • – kontroli operacyjnej i podejmowania działań neutralizujących przedsięwzięcia A. Prokopczuka;
 • – uzyskiwanie informacji o nastrojach i opiniach społecznych dot. sytuacji społeczno-politycznej w PRL;
 • – uzyskiwanie informacji ze środowiska osób uzależnionych od środków odurzających;
 • – podejmowanie kombinacji zmierzających do „głębokiego” wprowadzenia go w środowisko osób prowadzących działalność antypaństwową.

Z kolei jego charakterystyce wystawionej 12.03.1990 r. przez st. insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach por. Ryszarda Tomczyka czytamy:

Tajny współpracownik ps. „Wolter” do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany w dniu 14 marca 1985 r. przez mł. chor. W. Krasuskiego, z którym utrzymywał kontakt do dnia 2.02.1988 r. następnie został przekazany do dalszej współpracy na kontakt por. R. Tomczyka.

Podstawą pozyskania było osiągnięcie korzyści osobistych przez TW otrzymania pieniędzy i pomocy w sprawach osobistych.

Pozyskanie TW ps. „Wolter” miało na celu:

 • - zapewnienie dopływu informacji o kontaktach figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Harcerz” (Mirosław Andrzejewski)
 • – o figurantach spraw operacyjnych „Biuletyn” i spraw obiektowych krypt. „Relax” i „Terpol”
 • - innych osobach prowadzących wrogą działalność i dokonujących przestępstw kryminalnych.

W okresie współpracy z TW odbyto łącznie 45 spotkań w czasie, których uzyskiwano informacje do w/w spraw operacyjnych. Większość informacji była sporządzana przez TW w formie pisemnej.

Spotkania odbywano w LK „Tulipan” oraz w samochodzie służbowym i prywatnym po uprzednim kontakcie telefonicznym zachowując zasady konspiracji.

Przekazywane informacje TW uzyskiwał bezpośrednio, były one obiektywne i rzeczowe. Zlecone do wykonania zadania realizował chętnie przejawiając duże zaangażowanie.

W okresie współpracy TW ps. „Wolter” był 9 razy wynagradzany w formie pieniężnej na ogólną kwotę 25500zł. (zachowały się liczne pisane przez niego własnoręcznie pokwitowania odbioru pieniędzy)

Od czerwca 1989r. z chwilą zmiany sytuacji społeczno-politycznej TW ps. „Wolter” zaczął unikać współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Podejmowane działania podjęcia współpracy z TW nie dały pozytywnych rezultatów. (zachowano oryginalną pisownię)

 

Mając to na uwadze por. Tomczyk wystawił wniosek o zakończenie współpracy z TW ps. „Wolter” i złożenie jego akt w archiwum biura „C” WZO WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN zachowało się 80 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Olko Tomasz

Dokumenty:

 • karta aktualizacyjna MKr-3 rejestrująca TW ps. „Wolter” Nr rej. 7511 (Maciej Żółkiewski) do sprawy obiektowej kryptonim „Relaks” (0,1 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7511/1985

 • IPN Lu 00414/943/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wolter" prowadzona przez Wydział III/Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Siedlce w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Maciej Adam Żółkiewski, imię ojca: Jerzy, ur. 09-06-1965 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/943/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wolter" prowadzona przez Wydział III/Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Siedlce w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Maciej Adam Żółkiewski, imię ojca: Jerzy, ur. 09-06-1965 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00419/1891 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wolter" prowadzona przez Wydział III/Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Siedlce w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Maciej Adam Żółkiewski, imię ojca: Jerzy, ur. 09-06-1965 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 00419/1891 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Wolter" prowadzona przez Wydział III/Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Siedlce w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Maciej Adam Żółkiewski, imię ojca: Jerzy, ur. 09-06-1965 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 4 plus 6.