Prokurat Stanisław TW/KO Nauczyciel

Prokurat Stanisław s. Józefa ur. 05.06.1954 IPN Lu 00414/564 i IPN Lu 00419/1484 TW/KO ps. „Nauczyciel” nr rej. 4526 Opole Stare k. Siedlec

Mieszkaniec Opola Starego k. Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne Nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 w Siedlcach. W jego charakterystyce, którą wystawił 03.02.1986 r. por. Ryszard Lesiak st. insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach możemy przeczytać między innymi:

Siedlce 1986-02-03

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. pojedynczy

CHARAKTERYSTYKA

TW pseudonim „Nauczyciel” nr. ew. 4526

Tajny współpracownik pseudonim „Nauczyciel” został pozyskany do współpracy przez WSI w czasie odbywania służby wojskowej 30.03.1979r. na zasadzie dobrowolności. Zobowiązania o współpracy nie napisał. Po ukończeniu służby wojskowej został przejęty przez Wydział III.

MOŻLIWOŚCI OPERACYJNE TW „NAUCZYCIEL”

W początkowym okresie współpracy tw był wykorzystywany do rozpracowania działalności Stanisława Karpika. Obecnie nie ma w tym względzie żadnych możliwości gdyż jest z nim skłócony. Niewielkie są również możliwości źródła w rozpoznawaniu sytuacji w środowisku nauczycielskim ze względu na charakter pracy tw, a także nieutrzymywanie kontaktów towarzyskich z tym środowiskiem.

PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEJ WSPÓŁPRACY

W latach 1979-81 odbyto z tw 5 spotkań. Następnie współpracę zawieszono ze względu na niewielką wartość przekazywanych informacji i pokrywania się z informacjami uzyskiwanymi od innego źródła. W okresie tym tw był wynagrodzony jeden raz, paczką delikatesową o wartości 1472 zł. W roku 1985 współpracę podjęto ponownie. Źródło niechętnie zgodziło się ją kontynuować, lecz po dwóch spotkaniach zaczął unikać spotkań, tłumacząc to różnymi przeszkodami. Biorąc pod uwagę nikłe efekty dotychczasowej współpracy i niechęć źródła do jej kontynuacji celowym wydaje się jej rozwiązanie.

11.03.1987 r. został przekwalifikowany z tajnego współpracownika na kontakt operacyjny. 21.08.1989 r. por. K. Pliszka st. insp. SB Wydz. III WUSW w Siedlcach wystawił wniosek o rozwiązanie współpracy i złożenie jego akt w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach.

W archiwum IPN znajdują się 22 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4526/1979, Oddz. WSW Lublin 43726/1979

 

  • IPN Lu 00414/564/D Teczka personalna tajnego współpracownika/kontaktu operacyjnego pseudonim "Nauczyciel" prowadzona w latach 1979-1989 przez Wydział III Oddziału WSW w Lublinie/Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Stanisław Prokurat, imię ojca: Józef, ur. 06-05-1954 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/564/J Teczka personalna tajnego współpracownika/kontaktu operacyjnego pseudonim "Nauczyciel" prowadzona w latach 1979-1989 przez Wydział III Oddziału WSW w Lublinie/Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Stanisław Prokurat, imię ojca: Józef, ur. 06-05-1954 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1484 Teczka personalna tajnego współpracownika/kontaktu operacyjnego pseudonim "Nauczyciel" prowadzona w latach 1979-1989 przez Wydział III Oddziału WSW w Lublinie/Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Stanisław Prokurat, imię ojca: Józef, ur. 06-05-1954 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 2 i 7.