Celiński Krzysztof TW Plastuś

Celiński Krzysztof s. Stanisława ur. 22.12.1959 IPN Lu 00425/151 TW ps. „Plastuś” nr rej. 51326 Czarnowiec gm. Osieck kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec wsi Czarnowiec w gminie Osieck. Wykształcenie podstawowe. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 31.03.1981 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Plastuś”. Współpraca została zakończona 10.12.1981 roku z powodu odejścia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz