Plesiński Bogusław TW Zbyszek

Plesiński Bogusław s. Mariana ur. 08.08.1956 IPN Lu 00425/88 TW „Zbyszek” nr rej. 38857 kontrwywiad wojskowy Miastków

Mieszkaniec miejscowości Miastków. Wykształcenie średnie ogólne. Bez zawodu. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 24.06.1977 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Słupsku. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zbyszek”. Współpraca została zakończona 12.10.1978 roku.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 5 i 4.