Gnyszka Kazimierz TW Szach

Kazimierz Gnyszka s. Piotra ur. 15.10.1962 r., sygn. akt IPN Lu 00425/275, TW ps. „Szach” nr rej. 71159, kontrwywiad wojskowy, Kłoczew.

Mieszkaniec Kłoczewa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 15.07.1985 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Świnoujściu. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Szach”. Współpraca została zakończona w związku z przejściem do rezerwy 08.10.1986 roku.

W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Przejdź do następnej notki

Komentarze


Jaka jest suma 2 i 6?