Szańkowski Krzysztof Stanisław TW Zenek

Krzysztof Stanisław Szańkowski s. Wacława ur. 11.06.1955 r. w Łosicach, IPN Lu 00421/569 TW ps. „Zenek” nr rej. WUSW Siedlce 7314/1984, Popławy gm. Kornica, potwierdzony przez IPN.

Krzysztof Stanisław został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 21.09.1984 roku pod nr 7314 jako kandydat na tajnego współpracownika. 08.10.1984 roku został pozyskany jako TW przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zenek”. Jednostką rejestrującą był Wydział III WUSW w Siedlcach. Akta TW ps. „Zenek” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Zenek” 11.01.1990 roku z dopiskiem „Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie, ponieważ nie posiadały wartości operacyjnej”.

opracował: Leszek Andrzejewski

Dokumenty:

  • IPN BU Lu III-5532-104/11 Szańkowski Krzysztof Stanisław TW ps. Zenek - nota wystawiona przez IPN potwierdzająca tożsamość TW (0,3 MB)
  • IPN BU Lu 1404/16 Kartoteki pomocnicze WUSW Siedlce - karta ewidencyjna Wydział OKPP WUSW Siedlce (0,7 MB)

Komentarze


Prosimy obliczyć 2 plus 8.