Kluj Adam TW ps. „Ryszard”

Adam Kluj s. Franciszka ur. 24.12.1953 r. w Szczytnie, sygn. akt: IPN Lu 00419/1725 i IPN Lu 00414/796, TW „Ryszard” nr rej. KWMO Siedlce 4919/1980, Siedlce, Otwock.

Mieszkaniec Siedlec i Otwocka. Wykształcenie wyższe. Zatrudniony na stanowisku majstra w Centralnej Dyrekcji Okręgowej PKP w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW-AR w Warszawie. Pozyskany do współpracy został 5.09.1980 roku na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństw i porządek w kraju, jako osobowe źródło informacji podczas spotkania w Hotelu „Forum” przez por. Andrzeja Karczmarczyka Inspektora Wydz. II WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawie Obiektowej kryptonim „Germania” prowadzonej przez Sekcję III Wydziału II WUSW w Siedlcach z racji tego, że jako student IV roku Wydz. Melioracji Wodnych SGGW-AR w Warszawie zakwalifikował się na dwumiesięczną praktykę studencka w RFN i ponadto posiada tam na stale mieszkającą w Wiesbaden ciotkę pracującą tam, jako lekarz fizjoterapeuta. Miał też być wykorzystywany w kombinacji operacyjnej w stosunku do przedstawiciela RWE Tadeusza Mieleszki [właśc. Jerzy Kaniewicz] i Rozgłośni Radia „Polonia” w Koln Mieczysława Kominka. Osoby te poznał podczas swojego wcześniejszego pobytu w RFN z okazji wizyty tam Papieża. Plan czynności do wykonania w tej grze zaakceptował własnoręcznym podpisem.

Za realizacje wyznaczonych mu zadań w RFN otrzymał następujące gratyfikacje pieniężne:

  • 05.08.1981 r. – 2000 zł – wypłacił por. Andrzej Karczmarczyk,
  • 03.03.1983 – 2000 zł – wypłacił por. Andrzej Karczmarczyk,
  • 30.09.1986 r. – 5000 zł – wypłacił kpt. Andrzej Karczmarczyk.

Na te kwoty napisał własnoręcznie pokwitowania. Ułatwiano mu też bezproblemowe otrzymywanie paszportu na wyjazdy do krajów kapitalistycznych. Na łączności Andrzeja Karczmarczyka pozostawał do 30.09.1986 r. następnie na kontakt przejął go st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach ppor. Włodzimierz Wójcik.

W charakterystyce z 05.08.1987 r. wystawionej przez ppor. Włodzimierza Wójcika możemy przeczytać, że:

W 1976 r. po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia w SGGW-AR na wydziale Melioracji Wodnych. Naukę ukończył w 1983 roku, w tym samym roku przeprowadził się do Otwocka, gdzie mieszka do chwili obecnej. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Centralnej Dyrekcji Okręgowej PKP w Pociągu Zmechanizowanym Robót Podtorowych w Warszawie, aktualnie zajmuje stanowisko majstra.

W/wym. do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany w dniu 15.07.1980 r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny przez tow. A. Karczmarczyka, na którego kontakcie pozostawał do 30.09.1986 r.

Celem pozyskania była realizacja zadań w sprawie obiektowej krypt. „Germania”. TW ps. „Ryszard” jest sprawdzonym źródłem informacji. Zlecone zadania wykonuje chętnie, wykazując własną inicjatywę. (…)

W okresie dotychczasowej współpracy z TW ps. „Ryszard” odbyto 33 spotkania, w trakcie których przekazywał pisemne i ustne informacje dotyczące jego pobytów w RFN, gdzie realizował zadania rozpoznawczo-ustaleniowe.”

Spotkania z funkcjonariuszami siedleckiej SB, tajny współpracownik „Ryszard” odbywał m.in w lokalu kontaktowym kryptonim „Tulipan”. Jego informacje oceniane były przez funkcjonariuszy SB bardzo pozytywnie. Współpracę zakończono 1 styczniu 1990 r. w związku ze zmianą miejsca zamieszkania i brakiem możliwości zdobywania informacji dotyczących województwa siedleckiego.

W archiwach IPN zachowało się 111 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4919/1980

  • IPN Lu 00414/796/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Ryszard", prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1980-1990 dotycząca: Adam Kluj, imię ojca: Franciszek, ur. 24-12-1953 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/796/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Ryszard", prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1980-1990 dotycząca: Adam Kluj, imię ojca: Franciszek, ur. 24-12-1953 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1725 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Ryszard", prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1980-1990 dotycząca: Adam Kluj, imię ojca: Franciszek, ur. 24-12-1953 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1725 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Ryszard", prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1980-1989 dotycząca: Adam Kluj, imię ojca: Franciszek, ur. 24-12-1953 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 3 plus 3.