Wysokiński Wiesław TW „Kot”

Wiesław Wysokiński s. Wawrzyńca ur. 01.05.1956 r., TW ps. „Kot” nr rej. WUSW Siedlce 5116/1980, akta zniszczone przez SB.

Wiesław Wysokiński został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 08.08.1980 roku pod nr 5116 jako zabezpieczenie operacyjne, a następnie 27.11.1980 roku został przekwalikowany na kandydata na TW, a już 18.12.1980 roku został zarejestrowany jako tajny współpracownik ps. „Kot”. Jednostką rejestrującą był Wydział II WUSW w Siedlcach. Donosił do dnia 27.01.1988 roku kiedy to jego akta SB przeniosła do Wydziału III WUSW w Siedlcach.

Z Informacji z dnia 31.05.1984 r. sporządzonej przez kpt. B. Dąbrowskiego zastępcy naczelnika Wydz. II WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się, że:

TW ps. „Kot” nr ew. 5116. Źródło posiada peryferyjne kontakty ze St. Karpikiem, pozostającym w zainteresowaniu Wydz. III. Istnieje możliwość rozszerzenia jego możliwości. W tym celu zlecono TW odpowiednie zadania. Źródło lojalne, sprawdzone.

(IPN Lu 0426/210 k. 127)

Akta TW ps. „Kot” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Kot” 31.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczono”.

Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Jaka jest suma 4 i 7?