Frelak Jadwiga zd. Mroczek TW „Dana”

Jadwiga Frelak zd. Mroczek c. Władysława ur. 22.08.1955 r. IPN Lu 00414/463 TW ps. „Dana” Mińsk Mazowiecki

Miejsce pracy, ZOZ Mińsk Mazowiecki laborantka wykształcenie wyższe (magister chemii) pozyskana do współpracy 11.02.1982 roku (własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy). Prowadził ją Stanisław Bednarz (była sekretarzem mińskiego oddziału NSZZ „S” w okresie jego legalnej działalności). 29.03.1983 roku poinformowała Bednarza, iż wychodzi za mąż za byłego internowanego nazwiskiem Frelak, ale współpraca będzie kontynuowana (ślub odbył się 16.04.1983 r.). Raporty składała na piśmie bądź ustnie na spotkaniach z Bednarzem. Za współpracę z SB była wynagradzana finansowo. Jest 13 pokwitowań na sumy od 210 zł do 5 tys. Odmówiła współpracy 04.08.1987 roku ze względu na sytuację rodzinną i na nieustabilizowaną sytuację społeczno-polityczną w kraju. W wypadku gdyby ta sytuacje się poprawiła za 2-3 lata jest gotowa podjąć współpracę,

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Skomentował WR |

Świeć Panie nad Jej duszą...

Prosimy dodać 6 i 7.