Frelek Andrzej TW Sławek

Frelek Andrzej s. Marcina ur. 21.12.1952 IPN Lu 00414/744 TW ps. „Sławek” nr rej. 8621 Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony na stanowisku kontrolera jakości w Państwowym Przedsiębiorstwie Doświadczalno Usługowym Urządzeń Samochodowych „Polmozbyt” w Garwolinie. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 22.06.1987 r. mł. chor. Inspektor SB Wydz. V RUSW w Garwolinie Ryszard Wawrzyniak. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sławek”. Celem pozyskania było:

1) rozpoznawanie nastrojów wśród załogi

- sygnalizowanie o nastrojach niezadowolenia

- sytuacjach konfliktowych

- rozpoznawanie osób aktywnie działających po rozwiązaniu NSZZ „Solidarność”

- wypowiedzi i komentarze w okresie różnych wydarzeń politycznych

- uzyskiwanie informacji o przejawach marnotrawstwa i niegospodarności

2) Ujawnianie i rozpoznawanie osób przejawiających negatywną postawę polityczno-społeczną, zawodową

- dywersji i sabotażu

- szkodliwych aktów politycznych

12.09.1988 roku wystawiono wniosek o okresowym zawieszeniu współpracy w związku ze zmianą miejsca pracy (podjęcie prywatnej działalności gospodarczej). W okresie współpracy odbyto z tw 12 spotkań.

W archiwach IPN znajdują się 34 dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00414/744 Frelek Andrzej TW ps. Sławek - zobowiązanie do współpracy z SB. (0,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: RUSW Garwolin 8621/1987

 

  • IPN Lu 00414/744/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Sławek", prowadzona przez SB RUSW w Garwolinie w latach 1987-1989, dotycząca: Andrzej Frelek, imię ojca: Marcin, ur. 21-12-1952 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/744/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Sławek", prowadzona przez SB RUSW w Garwolinie w latach 1987-1989, dotycząca: Andrzej Frelek, imię ojca: Marcin, ur. 21-12-1952 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1670 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Sławek", prowadzona przez SB RUSW w Garwolinie w latach 1987-1989, dotycząca: Andrzej Frelek, imię ojca: Marcin, ur. 21-12-1952 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1670 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Sławek", prowadzona przez SB RUSW w Garwolinie w latach 1987-1988, dotycząca: Andrzej Frelek, imię ojca: Marcin, ur. 21-12-1952 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

rusw

  • frelek
  • ryszard wawrzyniak
  • tw sławek
  • ipn inwentarz archiwalny
  • teczka personalna ipn

Komentarze


Prosimy obliczyć 4 plus 6.