Galewski Piotr TW „Piotr”

Piotr Galewski s. Dionizego ur. 24.11.1950 r., IPN Lu 555/39, TW ps. „Piotr” nr rej. 8483, Łuków.

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektryk. Zatrudniony w charakterze montera w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym „Predom Serwice” w Warszawie Zakład nr 39 w Łukowie. Wielokrotnie wyjeżdżał zagranice głównie do Austrii i Berlina Zachodniego.

Piotr Galewski został zwerbowany do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa (SB) na zasadzie dobrowolności przez porucznika Wiktora Mieleniczuka, inspektora Wydziału II WUSW w Siedlcach, w dniu 15 kwietnia 1989 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Piotr”.

W charakterystyce TW ps. „Piotr”, którą wystawił 20.03.1990 roku por. Wiktor Mieleniczuk czytamy:

TW został pozyskany do współpracy 15.04.1989 r. na podstawie dobrowolności i obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek prawny w PRL. Realizował zadania operacyjne do SO krypt. „Sekwana” na odcinku zainteresowań Wydz. V Dep. II MSW. W toku współpracy odbyto 4 spotkania. Nie wynagradzany. Ocenić należy TW, jako źródło lojalne i zachowujące zasady współpracy. Ostatnio bierność i odmowa współpracy jest wynikiem sytuacji politycznej w kraju. Dlatego też współprace należy rozwiązać a materiały złożyć w archiwum sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 78 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności została zdjęta z jego akt 27.07.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

 

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Piotra Galewskiego, tajnego współpracownika pseudonim „Piotr”, były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/41 i IPN BU Z/001803/42

 

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8493/1987

 

  • IPN Lu 554/38/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Piotr”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Piotr Galewski, imię ojca: Deonizy, ur. 24-11-1950 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/38/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Piotr”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Piotr Galewski, imię ojca: Deonizy, ur. 24-11-1950 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/39 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Piotr”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Piotr Galewski, imię ojca: Deonizy, ur. 24-11-1950 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/39 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Piotr”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w 1989 r. Materiały dotyczące: Piotr Galewski, imię ojca: Deonizy, ur. 24-11-1950 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Piotr Galewski

  • TW Piotr
  • Galewski
  • SOR Łuków
  • imię Piotr
  • Tomasz Galewski

Komentarze


Jaka jest suma 5 i 5?