Kraska Kazimierz TW Teresa

Kraska Kazimierz s. Stefana ur. 10.09.1956 IPN Lu 00425/105 TW ps. „Teresa” nr rej. 36201 kontrwywiad wojskowy Albinów gm. Kosów Lacki

Mieszkaniec wsi Albinów gmina Kosów Lacki. Wykształcenie średnie o specjalności frezer. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Modlinie 22.11.1976 roku. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z kontrwywiadem wojskowym przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tresa”. Współpracę zakończono w związku z przejściem do rezerwy 31.10.1978 roku.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz