Krauschar Marek TW „Maciek”

Krauschar Marek s. Ryszarda ur. 11.11.1956 r. IPN Lu 555/52 TW ps. „Maciek” nr rej. 6205 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca. Zatrudniony na stanowisku kierowcy TIR w PKS Siedlce w Oddziale Towarowo-Osobowym. Wniosek o opracowanie jego osoby, jako kandydata na tajnego współpracownika wystawił 10.04.1982 roku por. Andrzej Karczmarczyk kierownik Sekcji XI Wydz. II KW MO w Siedlcach z przeznaczeniem, jako przyszło źródło informacyjne do Sprawy Obiektowej kryptonim „Transpol” mającej na celu kontrwywiadowcze zabezpieczenie kierowców transportu międzynarodowego z terenu woj. siedleckiego. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa w charakterze tajnego współpracownika został zwerbowany na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za porządek i bezpieczeństwo w kraju 19.12.1985 roku. Werbunku dokonał insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach ppor. Lech Dębczak. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Maciek”. 08.05.1989 roku przejął go na kontakt od ppor. Dębczaka ppor. Jarosław Nalazek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Podczas rozmowy przekazaniowej TW „Maciek” wyraził zgodę na dalsze kontynuowanie współpracy z organami bezpieczeństwa.

W charakterystyce pracy TW ps. „Maciek”, którą wystawił 15 marca 1990 roku ppor. Jarosław Nalazek możemy przeczytać między innymi:

Cel pozyskania umotywowany był koniecznością realizacji przedsięwzięć operacyjnych i uzyskiwania kompletnych informacji w ramach SO krypt. „TRANSPOL” dot. kontrwywiadowczego zabezpieczenia międzynarodowego transportu samochodowego TIR. Z racji miejsca zatrudnienia i charakteru wykonywanej pracy częste wyjazdy na kierunkach Zachodnich, posiada szerokie kontakty w środowisku kierowców TIR obywateli polskich jak również kierowców KK i cudzoziemców. TW „Maciek” posiada słabą znajomość języka niemieckiego. Jego zainteresowania można sklasyfikować, jako ogólnokulturalne z dominacją zakresu sfery motoryzacji. Posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów, w czym niewątpliwie pomaga mu swoboda zachowania w towarzystwie i tzw „wygadanie”. Nie mniej jednak jest dyskretny. Bez kompleksów. Napoje alkoholowe spożywa w umiarkowanych ilościach, pali papierosy. Jest pozytywnie ustosunkowany do przemian społeczno-politycznych w kraju i do organów ścigania i ochrony bezpieczeństwa państwa. Nie angażuje się w życie polityczne, stara się obiektywnie oceniać rzeczywistość. W procesie dotychczasowej współpracy z TW odbyto 33 spotkania, podczas których przekazał liczne ustne informacje z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, wyjazdów poszczególnych kierowców do krajów zachodnich oraz ich związku z kierowcami TIR z KK i cudzoziemcami. Powyższe informacje pogłębiały wiedzę operacyjną, co pozwoliło na prowadzenie i właściwe ukierunkowanie działań na kierunku kontrwywiadowczego zabezpieczenia uczestników międzynarodowych przewozów samochodowych. Prowadzona z TW praca metodyczna w zakresie wychowania TW i wytworzenie więzi towarzyskich z pracownikiem operacyjnym niezbędnych w dobrze układającej się współpracy. Był szkolony w zakresie konspiracji, legendowania spotkań i swoich zainteresowań, metod i sposobów realizacji zlecanych zadań. Spotkania odbywały się w zależności od warunków w samochodzie prywatnym TW, lokalach gastronomicznych. Źródło niewynagradzane. Był kontrolowany przez inne osobowe środki pracy operacyjnej min. TW ps. „Mecenas”, TW ps. „Atrybut”. Od połowy 1987 r. do dnia przejścia TW do dalszego prowadzenia przez ppor. Nalazka źródło pozostawało na kontakcie rezydenta ps. „KOZŁOWSKI”. Kontakt z TW utrzymywany był drogą telefoniczną. W ten sposób uzgadniano i przekazywano terminy spotkań.

Współpracę z jego osoba zakończono 15.03.1990 r. a jego akta 31.07.1990 r. zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 190 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Krauschar Marka, tajnego współpracownika pseudonim „Maciek”, były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/54 i IPN BU Z/001803/55

 

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6205/1982

 

  • IPN Lu 554/51/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Maciek”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1982-1990. Materiały dotyczące: Marek Krauschar, imię ojca: Ryszard, ur. 11-11-1956 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/51/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Maciek”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1982-1990. Materiały dotyczące: Marek Krauschar, imię ojca: Ryszard, ur. 11-11-1956 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/52 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Maciek”, prowadzona przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1982-1990. Materiały dotyczące: Marek Krauschar, imię ojca: Ryszard, ur. 11-11-1956 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/52 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Maciek”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Marek Krauschar, imię ojca: Ryszard, ur. 11-11-1956 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 1 i 5?