Kozłowska Elżbieta dysponent LK „Zosia”

Kozłowska Elżbieta c. Kazimierza ur. 10.05.1949 r. IPN Lu 00419/1148 LK krypt. „Zosia” nr rej. 7260 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Właścicielka mieszkania przy ulicy 3 Maja w Siedlcach. Wykształcenie średnie. Zatrudniona na stanowisku referenta ds. skarg w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska. 20 października 1984 roku podpisała umowę z WUSW w Siedlcach o korzystaniu przez SB z jej mieszkania we wszystkie dni tygodnia bez niedziel w godzinach od 8 do 16 w zamian za wynagrodzenie w wysokości 2500 zł kwartalnie. Do współpracy zwerbował ją por. Sławomir Łysiak kier. Sekcji VII Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o zachowaniu tego faktu w tajemnicy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zosia”. W tym lokalu kontaktowym odbyto spotkania z TW ps. „Bolesław” nr rej. 6943 i TW ps. „Zawadzki” nr rej. 6139. 27 lutego 1985 roku zaprzestano korzystać z jej mieszkania z powodu zamieszkania w nim drugiej osoby, co w konsekwencji mogło grozić dekonspiracją lokalu. W okresie współpracy jeden raz pobrała 17.12.1984 roku wynagrodzenie w wysokości 2500 zł. Własnoręcznie na tą okoliczność napisała pokwitowanie pobrania pieniędzy z rąk funkcjonariusza SB.

W archiwach IPN znajduje się 37 kart dokumentów dotyczących jej osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1148 Kozłowska Elżbieta dysponent LK „Zosia” - Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim „Zosia” (24,1 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7260/1984

 

  • IPN Lu 00419/1148 Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Zosia" prowadzona w latach 1984-1985 przez Wydział IV/VI WUSW w Siedlcach dotycząca: Elżbieta Kozłowska, imię ojca: Kazimierz, ur. 10-05-1949 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 8.