Nasielski Aleksander TW „Wiktor”

Aleksander Nasielski TW ps. „Wiktor” nr rej. WUSW Siedlce 7404/1984, akta zniszczone przez SB.

Aleksander Nasielski został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 20.11.1984 roku jako zabezpieczenie operacyjne. 06.02.1985 został przerejestrowany na kandydata na TW, a rok później 13.02.1986 roku jako tajnego współpracownika przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wiktor”. Jednostką rejestrującą był Wydział II WUSW w Siedlcach. Został pozyskany przez służby SB m.in. do inwigilacji Georga Wiesława Jarmoc w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Inżynier” [sygn. akt: IPN BU 0248/272]. Spotkania z funkcjonariuszami siedleckiej SB, tajny współpracownik „Wiktor” odbywał m.in w lokalu kontaktowym kryptonim „Tulipan”.

Akta TW ps. „Wiktor” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach rejestrację TW ps. „Wiktor” wycofano 30.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację ze względu na brak materiałów o istotnej wartości operacyjnej”.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy dodać 1 i 1.