Wojtkowska Anna LK „Zacisze”

Anna Wojtkowska, c. Edwarda, ur. 19-05-1952 r. w Stoczku Węgrowskim, IPN BU 003183/178, dysponentka lokalu kontaktowego kryptonim „Zacisze” nr rej. KWMO Siedlce 4135/1979, Węgrów.

Mieszkanka Węgrowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik szkła. Zatrudniona na stanowisku kierownika hotelu pracowniczego Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Węgrowie. Hotel usytuowany jest w śródmieściu Węgrowa przy ul. Strażackiej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKS.

Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa została zwerbowana 16.08.1979 r. jako dysponent lokalu kontaktowego kryptonim „Zacisze” przez kpt mgr Helmuta Kuć kierownika Sekcji I Wydz. II KWMO w Siedlcach. Anna Wojtkowska zobowiązała się do udostępnienie Służbie Bezpieczeństwa jednego z czterdziestu pokoi hotelowych (który aktualnie jest wolny) we wszystkie dni tygodnia w godz. 800-2000 a w razie potrzeby i w godzinach nocnych. W przypadku niemożności skorzystania z pokoi gościnnych (brak miejsc) Anna Wojtkowska zobowiązała się do udostępnienia swojego pomieszczenia biurowego. Z własnej inicjatywy, dla zachowania konspiracji, zobowiązała się do „wyprowadzenia” recepcjonistów na okres korzystania z LK „Zacisze” i pełnienie osobiście dyżurów. Nie była wynagradzana. Nie chciała zapłaty oświadczając, iż wyraża zgodę na wykorzystanie pomieszczeń przez nią administrowanych w poczuciu obowiązku obywatelskiego a nie dla korzyści materialnych.

7.02.1982 roku zrezygnowano z dalszego korzystania z lokalu kontaktowego kryptonim „Zacisze”. Powodem było przekazanie budynku dla OSM w Węgrowie na pomieszczenia biurowe i przeniesienie służbowe Anny Wojtkowskiej na etat w administracji.

W archiwach IPN znajduje się 72 strony dokumentów dotyczących LK „Zacisze”.

opracował: Leszek Andrzejewski

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4135/1979

  • IPN BU 003183/178 Teczka dotycząca dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim "Zacisze": Anna Wojtkowska, imię ojca: Edward, ur. 19-05-1952 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór zastrzeżony IPN

Akta Anny Wojtkowskiej, dysponentki lokalu kontaktowego kryptonim „Zacisze” były ukrywane przez służby specjalne III RP w zbiorze zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/001803/10.

Komentarze


Zostaw komentarz